436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI

436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı: Ticari bir olaydan ortaya çıkan ve diğer borçlar hesap grubundaki hesapların kapsamına girmeyen uzun vadeli borçların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının İşleyişi: Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, borcun vadesi bir yılın altına düşmesi halinde ise 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabına aktarılarak borç kaydedilir.

 

BORÇ 436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 15.01.2008 tarihinde işletmede kullanmak üzere 1.200 TL tutarında bir bilgisayar veresiye olarak 15 ay vadeli satın alınıyor. KDV %8 hariç. Vadesinde borç peşin olarak ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................15.01.2008......................................

255 Demirbaşlar Hesabı

436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

Veresiye demirbaş alımı

 

1.200

 1.200

2

....................................31.12.2008......................................

436 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

Borcuu kısa vadeliye aktarılması

 

1.200

 


1.200

2

....................................15.04.2009......................................

336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Borcun peşin ödenmesi

 

1.200

 


1.200


BORÇ 436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI ALACAK
4.000 4.000
   

 

 

<<<<< 433 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı - 437 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube