muhasebe
muhasebe dersleri

401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI

401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı: Bu hesap, kiracıların finansal kiralama yapanlara olan ve vadesi 1 yılı aşan borçlarının izlendiği hesaptır.

REKLAM

401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabının İşleyişi: Finansal kiralama sözleşme tutarı bu hesaba alacak, finansal kiralamaya konu olan ilgili varlık hesabına kira ödemelerinin bugünkü değeri ile borç ve bu iki tutar arasındaki fark da "402-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesabına borç kaydedilir. Dönemsellik varsayımına uygun olarak dönem sonlarında, izleyen dönemi ilgilendiren tutar; "301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar" hesabına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.

 

BORÇ 401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

 

<<<<< 400 Banka Kredileri Hesabı - 402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

REKLAM