400 BANKA KREDİLERİ HESABI

400 Banka Kredileri Hesabı: Bu hesap, banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan uzun vadeli (12 aydan fazla vadeli) kredilere ilişkin tutarların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama400 Banka Kredileri Hesabının İşleyişi: Alınan uzun vadeli krediler bu hesaba alacak olarak kaydedilir. Bilanço tarihinde vadesi bir yılın altına inen krediler 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri Hesabına aktarılarak bu hesaba borç olarak kaydedilir.

 

BORÇ 400 BANKA KREDİLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.01.2017 tarihinde A bankasından 14 ay vadeli olarak 5.000 TL tutarında krediyi peşin olarak çekiyor. 01.03.2018 tarihinde kredinin anaparısını ve 1.800 TL faizini ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.01.2017......................................

100 Kasa Hesabı

400 Banka Kredileri Hesabı

Uzun vadeli kredi çekimi

 

5.000

 5.000

2

....................................01.03.2018......................................

400 Banka Kredileri Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kredinin ve faizinin ödenmesi

 

5.000
1.800

 6.800


BORÇ 400 BANKA KREDİLERİ HESABI ALACAK
5.000 5.000
   

 

Örnek: İşletme 10.01.2017 tarihinde bankadan 18 ay vadeli krediye yıllık % 15 faiz oranı üzerinden 10.000 TL peşin olarak çekmiştir. İşletme vade sonunda anaparayı ve faizi peşin olarak ödemiştir.

Faiz = A. n. t. / 100

( 10.000 x 15 x 18 )
------------------------- = 2.250
( 100 x 12 )


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................10.01.2017......................................

100 Kasa Hesabı

400 Banka Kredileri Hesabı

Uzun vadeli kredi çekimi

 

10.000

 10.000

2

....................................31.12.2017......................................

400 Banka Kredileri Hesabı

303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara
Taksitleri ve Faizleri Hesabı

Uzun vadeli kredinin kısa vadeliye aktarılması

 

10.000

 10.000

3

....................................10.07.2018......................................

303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara
Taksitleri ve Faizleri Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kredinin ve faizinin ödenmesi

 

10.000

2.250

 12.250


BORÇ 400 BANKA KREDİLERİ HESABI ALACAK
10.000 10.000
   

 

 

<<<<< 399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı - 401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube