391 HESAPLANAN KDV HESABI

391 Hesaplanan KDV Hesabı: İşletme tarafından, her türlü mal ve hizmetin satılması sırasında alıcılardan tahsil edilen katma değer vergilerinin kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama391 Hesaplanan KDV Hesabının İşleyişi: Mal ve hizmet satımlarında tahsil edilen katma değer vergisi bu hesaba alacak kaydedilir, mevzuat gereği hesaba yapılan düzeltmeler hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında da bu hesapta biriken katma değer tutarları borç kaydedilerek 191 İndirilecek KDV Hesabı ile karşılaştırılarak hesap kapatılır.

391 HESAPLANAN KDV > 191 İNDİRİLECEK KDV = 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
191 İNDİRİLECEK KDV > 391 HESAPLANAN KDV = 190 DEVREDEN KDV HESABI

 

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: HG işletmesi 05.03.2017 tarihinde 50.000 TL tutarındaki malı peşin olarak alıyor. KDV % 18 hariç.
İşletme 07.03.2017 tarihinde 25.000 TL tutarındaki malı 10 ay vadeli senet ile alıyor. KDV % 18 hariç.
İşletme 08.03.2017 tarihinde 50.000 TL tutarındaki malı çek alarak satıyor. KDV % 18 hariç.
İşletme 10.03.2017 tarihinde işyerinde kullanmak için 4.000 TL değerinde bir yazar kasayı peşin alıyor. KDV % 8 hariç.
İşletme 11.03.2017 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı peşin olarak satıyor. KDV % 18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................05.03.2017......................................

153Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin mal alımı

 

50.000
9.000

 

 


59.000

2

....................................07.03.2017......................................

153Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

321 Borç Senetleri Hesabı

Senet ile mal alımı

 

25.000
4.500

 
29.500

3

....................................08.03.2017......................................

101 Alınan Çekler Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Çek karşılığı mal satımı

 

59.000

 50.000
9.000

4

....................................10.03.2017......................................

255 Demirbaşlar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin demirbaş alımı

 

4.000
320

 
4.320

5

....................................11.03.2017......................................

100 Kasa Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Peşin mal satımı

 

23.600

 20.000
3.600

Dönem içi işlemlerden sonra ay sonlarında KDV tahakkuku yapılır. 191 İndirilecek KDV Hesabı ve 391 Hesaplanan KDV Hesabı ters kayıt yapılarak kapatılır.

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
9.000
4.500
320
 
13.820  

 

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
  9.000
3.600
  12.600
Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.03.2017......................................

391 Hesaplanan KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı

191 İndirilecek KDV Hesabı

Ay sonu KDV tahakkuku

 

12.600
1.220

 

 


13.820

Böylece 191 İndirilecek KDV Hesabı ve 391 Hesaplanan KDV Hesabı kapanmış olur. 191 İndirilecek KDV daha fazla olduğu için Devreden Katma Değer Vergisi ortaya çıkar. Bu tutarda 190 Devreden KDV Hesabında izlenir.

 

<<<<< 381 Gider Tahakkukları Hesabı - 392 Diğer KDV Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube