373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI

373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı: Aylık maliyetlerin saptanmasında, gelecek aylarda veya yıl sonunda kesin tahakkuku yapılacak giderlerle aylık maliyetlere pay verilmesinde, amortismanlar, tamir-bakım, ikramiyeler, finansman giderleri vb giderlere ilişkin tahmini gider karşılıklarının izlendiği hesaptır. Bu hesap, bilanço dönemi sonunda kapatılır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabının İşleyişi: Aylık maliyetlere yüklenen tahmini gider karşılıkları bu hesaba alacak bu giderlerin kesin tutarları belli olduğunda ise bu hesaba borç kaydedilir.

 

BORÇ 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme, elektrik gideri olarak nisan ayı elektrik tüketiminin 7.500 TL olacağını hesaplıyor. 10.05.2017 tarihinde gelen faturanın 8.000 TL olduğu görülüyor ve tutar peşin olarak ödeniyor. KDV %18 hariç.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.04.2017......................................

730 Genel Üretim Giderleri Hesabı

373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı

Elektrik giderinin maliyetlere aktarılması

 

7.500

 7.500


2

....................................10.05.2017......................................

373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı
730 Genel Üretim Giderleri Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kıdem tazminatı ödenmesi

 

7.500
500
1.440

 

9.440


 

BORÇ 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI ALACAK
7.500
7.500

   

 

 

<<<<< 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı - 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube