muhasebe
muhasebe dersleri

373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI

373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı: Aylık maliyetlerin saptanmasında, gelecek aylarda veya yıl sonunda kesin tahakkuku yapılacak giderlerle aylık maliyetlere pay verilmesinde, amortismanlar, tamir-bakım, ikramiyeler, finansman giderleri vb giderlere ilişkin tahmini gider karşılıklarının izlendiği hesaptır. Bu hesap, bilanço dönemi sonunda kapatılır.

REKLAM

373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabının İşleyişi: Aylık maliyetlere yüklenen tahmini gider karşılıkları bu hesaba alacak bu giderlerin kesin tutarları belli olduğunda ise bu hesaba borç kaydedilir.

 

BORÇ 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme, elektrik gideri olarak nisan ayı elektrik tüketiminin 7.500 TL olacağını hesaplıyor. 10.05.2017 tarihinde gelen faturanın 8.000 TL olduğu görülüyor ve tutar peşin olarak ödeniyor. KDV %18 hariç.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.04.2017

730 Genel Üretim Giderleri Hesabı

373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı

Elektrik giderinin maliyetlere aktarılması

 

7.500

 7.500


2

10.05.2017

373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı
730 Genel Üretim Giderleri Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kıdem tazminatı ödenmesi

 

7.500
500
1.440

 

9.440


 

BORÇ 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI ALACAK
7.500
7.500

   

 

<<<<< 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı - 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama