372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı: Bu hesapta, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve bir yıl içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıkları izlenir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının İşleyişi: Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı'ndan yukarıda yapılan tanım çerçevesinde yapılan aktarmalar bu hesaba alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

 

BORÇ 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme, 31.12.2016 tarihinde çalışan bir personel için 2016 yılı için 20.000 TL kıdem tazminatı karşılığı hesaplamıştır. Kıdem tazminatının 5.000 TL lik kısmının 2017 yılında ödeneceğini belirtmiştir. 01.05.2017 tarihinde ayrılan 5.000 TL lik kıdem tazminatı %06 damga vergisi kesilerek peşim ödeniyor.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2016......................................

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

Kıdem tazminatı karşılığı ayrılması

 

20.000

 5.000
15.000


2

....................................01.05.2017......................................

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

100 Kasa Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

Kıdem tazminatı ödenmesi

 

5.000

 4.970
30


 

BORÇ 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI ALACAK
5.000 5.000
   

 

 

<<<<< 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı(-) - 373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube