muhasebe
muhasebe dersleri

372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı: Bu hesapta, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve bir yıl içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıkları izlenir.

REKLAM

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabının İşleyişi: Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı'ndan yukarıda yapılan tanım çerçevesinde yapılan aktarmalar bu hesaba alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

 

BORÇ 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme, 31.12.2016 tarihinde çalışan bir personel için 2016 yılı için 20.000 TL kıdem tazminatı karşılığı hesaplamıştır. Kıdem tazminatının 5.000 TL lik kısmının 2017 yılında ödeneceğini belirtmiştir. 01.05.2017 tarihinde ayrılan 5.000 TL lik kıdem tazminatı %06 damga vergisi kesilerek peşim ödeniyor.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2016

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı
472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

Kıdem tazminatı karşılığı ayrılması

 

20.000

 5.000
15.000


2

01.05.2017

372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı

100 Kasa Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

Kıdem tazminatı ödenmesi

 

5.000

 4.970
30


 

BORÇ 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI ALACAK
5.000 5.000
   

 

<<<<< 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı(-) - 373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama