muhasebe
muhasebe dersleri

350 - 358 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞ BEDELLERİ HESABI

350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabı: İşletmenin inşaat ve onarım işlerinin tamamlandıkları kısımları için düzenlenen hakediş bedellerinin izlendiği hesaplardır. Bu hesaplar dönen varlıklardaki 170-178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesaplarına göre düzenlenir.

REKLAM

350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabının İşleyişi: Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri ile ilgili olarak düzenlenen ve işveren tarafından onaylanan hakediş bedelleri bu hesaplara alacak olarak kaydedilir. İşin geçici kabulü yapıldığında bu hesaplardaki tutarlar ilgili satış hesaplarının alacağına karşılık bu hesaplara borç kaydedilir.

 

BORÇ 350 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 10.01.2017 tarihinde işini yaptığı bir firmanın inşaatı için 25.000 TL tutarında birinci hakediş badelini nakit olarak alıyor. İşletme 20.03.2017 tarihinde firmadan ikinci hakediş olarak 10.000 TL nakit alıyor. 25.05.2017 tarihinde inşaatın geçici kabulü yapılıyor. (KDV ve vergiler hariç tutulmuştur)


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

10.01.2017

100 Kasa Hesabı

350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım
Hakediş Bedelleri Hesabı

Birinci hakediş bedelinin nakit alınması

 

25.000

 
25.000

2

20.03.2017

100 Kasa Hesabı

350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım
Hakediş Bedelleri Hesabı

İkinci hakediş bedelinin nakit alınması

 

10.000

 10.000

3

25.05.2017

350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım
Hakediş Bedelleri Hesabı

600 Yurt İçi Satışlar Hesabı

İnşaatın geçici kabülünün yapılması

 

35.000

 35.000


BORÇ 350 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ HESABI ALACAK
35.000 25.000
10.000
   

 

<<<<< 349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı - 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama