349 ALINAN DİĞER AVANSLARI HESABI

349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışında kalan işlemler için işletmenin aldığı her türlü kısa vadeli avansların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama349 Alınan Diğer Avanslar Hesabının İşleyişi: Alınan avanslar bu hesabın alacağına kaydedilir, avansın mahsubu veya geri verilmesi halinde hesap borç olarak kaydedilir.

 

BORÇ 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 15.02.2017 tarihinde bir müşterisi işletmenin 2.000 TL lik demirbaşı almak için sipariş vermiş ve 800 TL avans olarak işletmeye peşin ödemiştir. 1 ay sonra demirbaş teslim edilerek avans mahsup edilmiş kalan para nakit olarak alınmıştır. KDV %18 hariç.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................15.02.2017......................................

100 Kasa Hesabı

340 Alınan Avanslar Hesabı

Müşteriden demirbaş için avans alımı

 

800

 800

2

....................................15.03.2017......................................

340 Alınan Avanslar Hesabı
100 Kasa Hesabı

255 Demirbaşlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Demirbaşın teslimi ve avansın mahsubu

 

800
1.560

 2.000
360


BORÇ 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI ALACAK
800 800
   

 

 

<<<<< 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı - 350,358 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Hakedişleri Bedelleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube