321 BORÇ SENETLERİ HESABI

321 Borç Senetleri Hesabı: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senede bağlanmış ticari borçlarının izlenmekte olduğu hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama321 Borç Senteleri Hesabının İşleyişi: Borç senetleri ortaya çıktığında senet tutarları bu hesaba alacak kaydedilir, senetlerin ödenmesi halinde ise borç kaydedilirler.

 

BORÇ 321 BORÇ SENETLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.03.2016 tarihinde 10 ay vadeli senet karşılığı 20.000 TL tutarında mal alıyor. KDV %18 hariç. 15.04.2016 tarihinde senet peşin olarak ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.03.2016......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

321 Borç Senetleri Hesabı

Senet ile mal alımı

 

20.000
3.600

 
23.600

2

....................................15.04.2016......................................

321 Borç Senetleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Senedin ödenmesi

 

23.600

 


23.600


BORÇ 321 BORÇ SENETLERİ HESABI ALACAK
23.600 23.600
   

 

Örnek: İşletme 01.02.2016 tarihinde veresiye olarak satıcı Elif A.dan 12.000 TL tutarında mal alıyor, KDV %18 hariç. 10.03.2016 tarihinde Elif A. ya 5.000 TL ödeme yapılıyor. 01.04.2016 tarihinde satıcı Elif A. ya kalan borç 8 ay vadeli senet ile ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.02.2016......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

Versiye mal alımı

 

12.000
2.160

 
14.160

2

....................................10.03.2016......................................

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

100 Kasa Hesabı

Satıcıya peşin ödeme yapılması

 

5.000

 5.000

3

....................................01.04.2016......................................

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

321 Borç Senetleri Hesabı

Satıcıya kalan borcun senet ile ödenmesi

 

9.160

 9.160


BORÇ 320 SATICILAR HESABI ALACAK
5.000
9.160
14.160
14.160 14.160

 

 

<<<<< 320 Satıcılar Hesabı - 322 Borç Senetleri Reeskontu Hesabı(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube