muhasebe
muhasebe dersleri

320 SATICILAR HESABI

320 Satıcılar Hesabı: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır. Ortaklar, ana kuruluş, iştirakler ve bağlı ortaklıklara olan senetsiz ticari borçların bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekir.

REKLAM

320 Satıcılar Hesabının İşleyişi: Senetsiz borcun doğması ile bu hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç olarak kaydedilir.

 

BORÇ 320 SATICILAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.05.2016 tarihinde veresiye olarak satıcı Hakan A.dan 8.000 TL tutarında mal alıyor. KDV %18 hariç. 15.05.2016 tarihinde Satıcı Hakan A. ya olan borcun yarısı peşin ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.05.2016

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Hakan A.

Versiye mal alımı

 

8.000
1.440

 
9.440

2

15.05.2016

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Hakan A.

100 Kasa Hesabı

Satıcıya borcun yarısının ödenmesi

 

4.720

 4.720


BORÇ 320 SATICILAR HESABI ALACAK
4.720 9.440
   

 

Örnek: İşletme 01.02.2016 tarihinde veresiye olarak satıcı Elif A.dan 12.000 TL tutarında mal alıyor. KDV %18 hariç. 15.02.2016 tarihinde 2.000 TL tutarındaki mal satıcıya iade ediliyor. KDV %18 hariç. 10.03.2016 tarihinde 5.000 TL Elif A. ya ödeme yapılıyor. 01.04.2016 tarihinde satıcı Elif A. ya kalan borç çek kesilerek ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.02.2016

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

Versiye mal alımı

 

12.000
2.160

 
14.160

2

15.02.2016

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

153 Ticari Mallar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Satıcıya mal iadesi

 

2.360

 2.000
360

3

10.03.2016

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

100 Kasa Hesabı

Satıcıya ödeme yapılması

 

5.000

 5.000

4

01.04.2016

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

103 Verilen Çekler Hesabı

Satıcıya kalan borcun ödenmesi

 

6.800

 6.800


BORÇ 320 SATICILAR HESABI ALACAK
2.360
5.000
6.800
14.160
14.160 14.160

 

<<<<< 309 Diğer Mali Borçlar Hesabı - 321 Borç Senetleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama