320 SATICILAR HESABI

320 Satıcılar Hesabı: İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır. Ortaklar, ana kuruluş, iştirakler ve bağlı ortaklıklara olan senetsiz ticari borçların bilanço dipnotlarında gösterilmesi gerekir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama320 Satıcılar Hesabının İşleyişi: Senetsiz borcun doğması ile bu hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç olarak kaydedilir.

 

BORÇ 320 SATICILAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.05.2016 tarihinde veresiye olarak satıcı Hakan A.dan 8.000 TL tutarında mal alıyor. KDV %18 hariç. 15.05.2016 tarihinde Satıcı Hakan A. ya olan borcun yarısı peşin ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.05.2016......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Hakan A.

Versiye mal alımı

 

8.000
1.440

 
9.440

2

....................................15.05.2016......................................

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Hakan A.

100 Kasa Hesabı

Satıcıya borcun yarısının ödenmesi

 

4.720

 4.720


BORÇ 320 SATICILAR HESABI ALACAK
4.720 9.440
   

 

Örnek: İşletme 01.02.2016 tarihinde veresiye olarak satıcı Elif A.dan 12.000 TL tutarında mal alıyor. KDV %18 hariç. 15.02.2016 tarihinde 2.000 TL tutarındaki mal satıcıya iade ediliyor. KDV %18 hariç. 10.03.2016 tarihinde 5.000 TL Elif A. ya ödeme yapılıyor. 01.04.2016 tarihinde satıcı Elif A. ya kalan borç çek kesilerek ödeniyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.02.2016......................................

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

Versiye mal alımı

 

12.000
2.160

 
14.160

2

....................................15.02.2016......................................

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

153 Ticari Mallar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Satıcıya mal iadesi

 

2.360

 2.000
360

3

....................................10.03.2016......................................

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

100 Kasa Hesabı

Satıcıya ödeme yapılması

 

5.000

 5.000

4

....................................01.04.2016......................................

320 Satıcılar Hesabı
320.01 Elif A.

103 Verilen Çekler Hesabı

Satıcıya kalan borcun ödenmesi

 

6.800

 6.800


BORÇ 320 SATICILAR HESABI ALACAK
2.360
5.000
6.800
14.160
14.160 14.160

 

 

<<<<< 309 Diğer Mali Borçlar Hesabı - 321 Borç Senetleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube