muhasebe
muhasebe dersleri

305 ÇIKARILAN BONOLAR VE SENETLER HESABI

305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı: Tedavüldeki finansman bonoları ve banka bonoları gibi kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları karşılığında sağlanan fonlar bu hesapta izlenir.

REKLAM

305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabının İşleyişi: Bu hesapta tanımlanan menkul kıymetler ihraç edildiğinde nominal bedel üzerinden bu hesaba alacak kaydedilir, ilgili hesaplara borç kaydedilir. Ödenmeleri halinde ise hesaba borç olarak kaydedilir.

 

BORÇ 305 ÇIKARILAN BONOLAR VE SENETLER HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 01.01.2016 tarihinde 6 ay vadeli olarak % 36 faiz oranlı 50.000 TL tutarında tahvilleri nominal değeri üzerinden satıyor. Tahviller vadesinde ödeniyor.

 

Faiz = A. n. t. / 100

( 50.000 x 36 x 6 )
------------------------- = 9.000
( 100 x 12 )

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

01.01.2016

100 Kasa Hesabı

305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı

Tahvillerin satılması

 

50.000

 50.000

2

01.06.2016

305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı

100 Kasa Hesabı

Tahvil anapara ve faizinin ödenmesi

 

50.000
9.000

 59.000


BORÇ 305 ÇIKARILAN BONOLAR VE SENETLER HESABI ALACAK
50.000 50.000
   

 

 

<<<<< 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı - 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama