304 TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ HESABI

304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabı: Bilanço tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenecek tahvil anapara borç taksitleri ile tahvillerin tahakkuk edip de henüz ödenmeyen faizlerinin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabının İşleyişi: Yukarıda belirtilen tahvil anapara borç, taksit ve faizleri bu hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmeleri halinde borç olarak kaydedilir.

 

BORÇ 304 TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletmenin 4 yıl vadeli olarak çıkartmış olduğu 100.000 TL lik tahvillerin vadesi izleyen dönemin 01.03.2016 tarihinde dolacaktır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2015......................................

405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı

304 Tahvil Anapara Borç Taksit
ve Faizleri Hesabı

Kısa vadeli borç haline gelen tahvillerin aktarılması

 

100.000

 
100.000

2

....................................01.03.2016......................................

304 Tahvil Anapara Borç Taksit
ve Faizleri Hesabı

102 Banklar Hesabı

Tahvil bedellerinin banka ile ödenmesi

 


100.000

 100.000


BORÇ 304 TAHVİL ANAPARA BORÇ TAKSİT VE FAİZLERİ HESABI ALACAK
100.000 100.000
   

 

 

 

<<<<< 303 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri Ve Faizleri Hesabı - 305 Çıkarılan Bonolar ve Senetler Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube