293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI

293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı: Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği ve stok dönüş hızı düşüklüğü nedeniyle işletmede bulunan ve işletmenin bir yıllık dönem içinde kullanabileceğinden daha fazla olan stok kalemlerinin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabının İşleyişi: Gelecek yıllar ihtiyacı olarak alınan stoklar bu hesaba borç kaydedilir, kullanım dönemi bir yılın altına düştüğünde ilgili stok hesaplarına devredilerek bu hesaba alacak kaydedilir.

 

BORÇ 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: HG İşletmesi 15.03.2016 tarihinde 50.000 TL tutarındaki malı gelecek dönemden kullanmak üzere stoklarda bekletmek için alıyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................15.03.2016......................................

293 Gelecek Yıllar Stoklar İhtiyacı Hesabı

100 Kasa Hesabı

Gelecek yıl ihtiyacı için mal alımı

 

50.000

 

 

50.000

 

Dönem sonundaki kayıt:

2

....................................31.12.2016.....................................

153 Ticari Mallar Hesabı

293 Gelecek Yıllar Stoklar İhtiyacı Hesabı

Stokların aktarılması

 

50.000

 

 

50.000

 

 

BORÇ 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI ALACAK
50.000 50.000
   

 

 

<<<<< 292 Diğer KDV Hesabı - 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube