292 DİĞER KDV HESABI

292 Diğer KDV Hesabı: Ödenmesi gerektiği halde ödenmeyip, fiilen indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenen katma değer vergisinin, ertelemenin bir yıldan fazla olması halinde kaydedildiği ve izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama292 Diğer KDV Hesabının İşleyişi: Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, gümrük idareleri tarafından tarh ve tahakkuk ettirilerek ertelenen katma değer vergisi pasifteki ilgili hesabın alacağına karşılık bu hesaba borç kaydedilir. Bir yılın altına düştüğünde 192 Diğer KDV Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

BORÇ 292 DİĞER KDV HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 01.02.2016 tarihinde ihraç edilmek üzere bir firmaya 20.000 TL tutarında mal satıyor. Satılan mala ilişkin kdv tutarı 15 ay erteleniyor. Daha sonra ihraç gerçekleşiyor ve KDV kaldırılıyor. KDV % 18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.02.2016......................................

100 Kasa Hesabı
120 Alıcılar Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Peşin mal satımı

 

20.000
3.600

 

 


20.000
3.600

2

....................................01.02.2016......................................

292 Diğer KDV Hesabı

120 Alıcılar Hesabı

KDV nin ertelenmesi

 

3.600

 3.600

3

....................................31.12.2016......................................

192 Diğer KDV Hesabı

292 Diğer KDV Hesabı

Dönem sonunda aktarma kaydı

 

3.600

 3.600

3

....................................01.05.2017......................................

391 Hesaplanan KDV Hesabı

192 Diğer KDV Hesabı

İhracatın gerçekleşmesi ve KDV nin kaldırılması

 

3.600

 3.600

 

BORÇ 292 DİĞER KDV HESABI ALACAK
3.600 3.600
   

 

<<<<< 291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı - 293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube