muhasebe
muhasebe dersleri

281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

281 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte üçüncü kişilerden tahsili ya da bunların adına borç kaydı gelecek yıllarda yapılacak gelirlerin izlendiği hesaptır.

REKLAM

281 Gelir Tahakkukları Hesabının İşleyişi: Dönem sonunda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Bu hesapta bekletilen gelir tahakkukları karşılığındaki alacaklardan, bilanço tarihi itibariyle bir yıl içersinde gelire dönüşecek olanlar 181 Gelir Tahakkukları Hesabına aktarılır.

 

BORÇ 281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 1 Kasım 2015 tarihinde elinde bulundurduğu bir binayı 16 aylığına 160.000 TL ye kiraya veriyor, ücretini kira dönemi sonunda alacağı belirtiliyor. Kira süre sonunda peşin olarak ödeniyor.

16 aylık kira: 160.000 TL olduğuna göre; aylık kira bedeli: 160.000/16 = 10.000 TL dir.

Çalışılan Yıl (2015) Gelecek Yıl (2016) Gelecek Yıl (2017)
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
2 aylık: 20.000 12 aylık: 120.000 2 aylık: 20.000

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

31.12.2015

281 Gelir Tahakkukları Hesabı

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

Kira tutarının tahakkuku

 

20.000

 

 

20.000

2 aylık kira geliri bu yıla ait olduğundan ilgili gelir hesabına kaydedilirken, tutar gelecek dönemde kapatılmak üzere 281 Gelir Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

 

1

31.12.2016

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

Kira tutarının tahakkuku

 

120.000

 120.000

12 aylık kira geliri bu yıla ait olduğundan ilgili gelir hesabına kaydedilirken, tutar gelecek dönemde kapatılmak üzere 181 Gelir Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

 

1

31.12.2016

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

281 Gelir Tahakkukları Hesabı

Aktarma kaydı

 

20.000

 20.000

2016 yıl sonunda 2015 yılı sonundaki 281 Gelir Tahakkukları hesabına kaydedilen tutar Bir yılın altına düştüğünden 181 Gelir Tahakkuklarına aktarılması gerekir.

 

1

28.02.2017

100 Kasa Hesabı

181 Gelir Tahhakkukları Hesabı
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

Kira tutarının tahsili

 

160.000

 140.000
20.000

Kira tahsilinde 181 Gelir Tahaakkuklarında biriken tutar kapatılarak kasaya aktarılır, ve o dönemki 2 aylık kirada kar olarak kasaya aktarılır ve sonuçta 160.000 TL kira bedeli Kar olarak yazılır ve kasaya kaydedilir. Fakat Burada önemli olan dönemsellik kavramı gereği her dönemin karı o döneme kaydedilmiştir.

 

BORÇ 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK
120.000
20.000
140.000
140.000 140.000

BORÇ 281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK
20.000
20.000
20.000 20.000

 

<<<<< 280 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı - 291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama