281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

281 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte üçüncü kişilerden tahsili ya da bunların adına borç kaydı gelecek yıllarda yapılacak gelirlerin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama281 Gelir Tahakkukları Hesabının İşleyişi: Dönem sonunda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Bu hesapta bekletilen gelir tahakkukları karşılığındaki alacaklardan, bilanço tarihi itibariyle bir yıl içersinde gelire dönüşecek olanlar 181 Gelir Tahakkukları Hesabına aktarılır.

 

BORÇ 281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 1 Kasım 2015 tarihinde elinde bulundurduğu bir binayı 16 aylığına 160.000 TL ye kiraya veriyor, ücretini kira dönemi sonunda alacağı belirtiliyor. Kira süre sonunda peşin olarak ödeniyor.

16 aylık kira: 160.000 TL olduğuna göre; aylık kira bedeli: 160.000/16 = 10.000 TL dir.

Çalışılan Yıl (2015) Gelecek Yıl (2016) Gelecek Yıl (2017)
kasım aralık ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül ekim kasım aralık ocak şubat
2 aylık: 20.000 12 aylık: 120.000 2 aylık: 20.000

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2015......................................

281 Gelir Tahakkukları Hesabı

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

Kira tutarının tahakkuku

 

20.000

 

 

20.000

2 aylık kira geliri bu yıla ait olduğundan ilgili gelir hesabına kaydedilirken, tutar gelecek dönemde kapatılmak üzere 281 Gelir Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

 

1

....................................31.12.2016......................................

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

Kira tutarının tahakkuku

 

120.000

 120.000

12 aylık kira geliri bu yıla ait olduğundan ilgili gelir hesabına kaydedilirken, tutar gelecek dönemde kapatılmak üzere 181 Gelir Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

 

1

....................................31.12.2016......................................

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

281 Gelir Tahakkukları Hesabı

Aktarma kaydı

 

20.000

 20.000

2016 yıl sonunda 2015 yılı sonundaki 281 Gelir Tahakkukları hesabına kaydedilen tutar Bir yılın altına düştüğünden 181 Gelir Tahakkuklarına aktarılması gerekir.

 

1

....................................28.02.2017......................................

100 Kasa Hesabı

181 Gelir Tahhakkukları Hesabı
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

Kira tutarının tahsili

 

160.000

 140.000
20.000

Kira tahsilinde 181 Gelir Tahaakkuklarında biriken tutar kapatılarak kasaya aktarılır, ve o dönemki 2 aylık kirada kar olarak kasaya aktarılır ve sonuçta 160.000 TL kira bedeli Kar olarak yazılır ve kasaya kaydedilir. Fakat Burada önemli olan dönemsellik kavramı gereği her dönemin karı o döneme kaydedilmiştir.

 

BORÇ 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK
120.000
20.000
140.000
140.000 140.000

BORÇ 281 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK
20.000
20.000
20.000 20.000

 

<<<<< 280 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı - 291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube