280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı: Bu hesap, peşin ödenen ve gelecek yıllara ait olduğu için, çalışılan dönemdeki hesaplara kaydedilmemesi gereken giderleri izlemek için kullanılır. Çünkü muhasebenin dönemsellik kavramı gereği yapılan giderler kendi döenmlerine kaydedilirler.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının İşleyişi: Gelecek yıllara ait olduğu halde peşin olarak ödenen giderler, ait oldukları döneme kadar bu hesaba borç olarak kaydedilirler. Bu hesapta beklet,len peşin ödenmiş gidrlerin bilanço tarihi itibariyle bir yıl içersinde gidere dönüşecek olanlar 180 Gelecek Aylara Ait Giderler hesabına aktarılır.

BORÇ 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 1 Ekim 2015 tarihinde 1 yıllık kira bedeli olarak 72.000 TL ödüyor. (stopoj kesintileri hariç tutulmuştur)

12 aylık kira: 72.000 TL olduğuna göre; aylık kira bedeli: 72.000/12 = 6.000 TL dir.

Çalışılan Yıl (2015) Gelecek Yıl (2016)
ekim kasım aralık ocak şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül
3 aylık: 18.000 9 aylık: 54.000

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.10.2015......................................

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı
280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

100 Kasa Hesabı

Peşin ödenen kira bedeli

 

18.000
54.000

 

 


72.000


2015 yılındaki 3 aylık kira bedelini 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına, 2016 yılındaki 9 aylık kira bedelini gelecek yıla ait olduğu için 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına kaydediriz.

2

....................................31.12.2015......................................

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

Peşin ödenen kiraların gidere aktarılması

 

18.000

 18.000

Çalışılan yıldaki kira tutarları dönem sonunda ilgili gider hesabına aktarılır. Ya da ilk kayıtta 3 aylık kira bedelini direk olarak 770 Genel Yönetim Giderleri Hesabınıda kaydedebiliriz.


3

....................................31.12.2015......................................

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı

Giderlerin aktarılması

 

54.000

 54.000

Dönemin sonunda 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabında yer alan tutarlarda 1 yılın altına düşeceği için 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabına aktarılır. Yani duran varlıklardan dönen varlıklara aktarılır.

BORÇ 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI ALACAK
54.000 54.000
   


1

....................................30.09.2016......................................

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

Peşin ödenen kiraların gidere aktarılması

 

54.000

 54.000

2016 yılına ait kira tutarlarıda bitiş tarihi sonunda ilgili gider hesabına aktarılır. Bu kayıdı 01.01.2016 tarihinde de yapabilirdik

 

<<<<< 279 Verilen Avanslar Hesabı - 281 Gelir Tahakkukları Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube