269 VERİLEN AVANSLAR HESABI

269 Verilen Avanslar Hesabı: Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak yurt içi veya yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama269 Verilen Avanslar Hesabının İşleyişi: Ödeme yapıldığında hesaba borç olarak kaydedilirken, varlıklar elde edildiğinde ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak olarak kaydedilir.

 


BORÇ 269 VERİLEN AVANSLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: Bir işletme 10.04.2016 tarihinde yeni kiraladığı bir işyerine dekarasyon yaptırmak için 10.000 TL ye anlaşıyor. 3.000 TL yi avans olarak ödüyor. 01.05.2016 tarihinde dekerasyon tamamlanıyor ve avans mahsup edilerek kalanı peşin olarak ödeniyor. KDV % 18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................10.04.2016......................................

269 Verilen Avanslar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Dekarasyon için avans ödenmesi

 

3.000

 

 

3.000

2

....................................01.05.2016......................................

264 Özel Maliyetler Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

269 Verilen Avanslar Hesabı
100 Kasa Hesabı

Dekarasyonun tamamlanarak kalan paranın ödenmesi

 

10.000
1.800

 

 


3.000
8.800


BORÇ 269 VERİLEN AVANSLAR HESABI ALACAK
3.000 3.000
   

 

 

<<<<< 268 Birikmiş Amortsimanlar Hesabı(-) - 271 Araştırma Giderleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube