muhasebe
muhasebe dersleri

269 VERİLEN AVANSLAR HESABI

269 Verilen Avanslar Hesabı: Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak yurt içi veya yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.

REKLAM

269 Verilen Avanslar Hesabının İşleyişi: Ödeme yapıldığında hesaba borç olarak kaydedilirken, varlıklar elde edildiğinde ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak olarak kaydedilir.

 


BORÇ 269 VERİLEN AVANSLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: Bir işletme 10.04.2016 tarihinde yeni kiraladığı bir işyerine dekarasyon yaptırmak için 10.000 TL ye anlaşıyor. 3.000 TL yi avans olarak ödüyor. 01.05.2016 tarihinde dekerasyon tamamlanıyor ve avans mahsup edilerek kalanı peşin olarak ödeniyor. KDV % 18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

10.04.2016

269 Verilen Avanslar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Dekarasyon için avans ödenmesi

 

3.000

 

 

3.000

2

01.05.2016

264 Özel Maliyetler Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

269 Verilen Avanslar Hesabı
100 Kasa Hesabı

Dekarasyonun tamamlanarak kalan paranın ödenmesi

 

10.000
1.800

 

 


3.000
8.800


BORÇ 269 VERİLEN AVANSLAR HESABI ALACAK
3.000 3.000
   

 

<<<<< 268 Birikmiş Amortsimanlar Hesabı(-) - 271 Araştırma Giderleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama