muhasebe
muhasebe dersleri

268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı: Maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde hesaben yok edilebilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır. Pasif karakterli bir hesaptır.

Amortisman: Duran varlıkların, aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade eder.

REKLAM

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabının İşleyişi: Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir, satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise birikmiş amortismanlar hesabına borç kaydedilir, ilgili maddi olmayan duran varlık hesabına da alacak kaydedilir.


BORÇ 268 BİRİKMİŞ AMORTSİMANLAR HS ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme bir markanın patent hakkı için 10.000 TL ödemiştir. KDV % 18 hariç. Patent hakkı süresi 5 yıldır. Amortisman hesaplamasını ve muhasebe kaydını yapınız.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

Tarih

260 Haklar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Patent hakkı alınması

 

10.000
1.800

 

 


11.800

Amortisman oranı: 1 / Ekonomik Ömür

1 / 5 = 0,20 yani % 20 dir.

10.000 x % 20 = 2.000 TL yıllık amortisman tutarı

veya;

Amortisman tutarı: Tutar / Ekonomik Ömür

10.000 / 5 = 2.000 TL yıllık amortisman tutarı

Amortisman Tablosu:

Yıllar Yıllık Amortisman Tutarı Birikmiş Amortisman Kalan Tutar
2009
2010
2011
2012
2013
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0


Dönem sonundaki muhasebe kayıdı: (5 yıl boyunca bu amortsiman kaydı yapılır)

 

Tarih

770 Genel Yönetim Gideri Hesabı

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

Haklar için amortisman ayrılması

 

2.000

 


2.000


5 yıl sonundaki muhasebe kaydı: Maddi olmayan duran varlıklar tamamen amorti edildiğinde birikmiş amortsimanlar ve ilgili varlık hesabı kapatılır.

 

Tarih

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

260 Haklar Hesabı

Hakların tamamen amorti edilerek hesapların kapatılması

 

10.000

 


10.000

 

BORÇ 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ALACAK
10.000 2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
10.000 10.000


<<<<< 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı - 269 Verilen Avanslar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama