250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI

250 Arazi ve Arsalar Hesabı: Bu hesap işletmeye ait olan her türlü arazi ve arsaların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama250 Arazi ve Arsalar Hesabının İşleyişi: Arazi ve arsalar elde edildiğinde hesaba borç kaydedilirken, satılmalarında veya elden çıkarılmalarında alacak olarak kaydedilir.


BORÇ 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

 

Örnek: HG işletmesi 28.02.2016 tarihinde 100.000 TL değerinde bir arsa satın alıyor. KDV %18 hariç. İşletme 20.03.2016 tarihinde 70.000 TL değerindeki bir arazisini satıyor. KDV %18 hariç.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................28.02.2016......................................

250 Arazi ve Arsalar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

100 Kasa Hesabı

Arsa satın alınması

 

100.000
18.000

 

 


118.000

2

....................................20.03.2016.......................................

100 Kasa Hesabı

250 Arazi ve Arsalar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Arazinin satılması

 

84.600

 70.000
14.600

 

 

BORÇ 250 ARAZİ VE ARSALAR HESABI ALACAK
100.000 70.000
   

 

 

 

<<<<< 249 Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-) - 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube