243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)

243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı: İşletmelerin, iştiraklerle ilgili sermaye taahhütlerinin izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesab
ının İşleyişi: İştirak için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda 242 İştirakler Hesabına borç yazılırken, karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir, taahhüt yerine getirildikçe de hesaba borç kaydedilir.


BORÇ 243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: HG işletmesi 10.03.2016 tarihinde iştirak amacı ile başka bir şirketin çıkardığı ve % 20 lik sermaye payı ile oy hakkını temsil eden 40.000 TL tutarındaki hisse senedini almayı taahhüt ediyor. 10.04.2016 tarihinde işletme verdiği taahhüdü peşin olarak yerine getiriyor.

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................10.03.2016......................................

242 İştirakler Hesabı

243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hs

Hisse senedi taahhüdü

 

40.000

 

 

40.000

2

....................................10.04.2016......................................

243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hs

100 Kasa Hesabı

Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi

 

40.000

 40.000

 

BORÇ 243 İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI ALACAK
40.000 40.000
   

 

 

 

 

<<<<< 242 İştirakler Hesabı - 244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube