muhasebe
muhasebe dersleri

199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı: Yıl sonunda diğer dönen varlıklar grubundaki hesaplara alınan varlıkların değer azalmaları için ayrılan karşılıklar bu hesapta izlenir. Pasif karakterli bir hesaptır.

REKLAM

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabının İşleyişi: Ayrılan karşılık tutarı bu hesaba alacak olarak kaydedilirken, 654 Karşılık Giderleri Hesabı'na borç kaydedilir, karşılık nedeninin gerçekleşmesi halinde 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı karşılığında bu hesaba borç olarak kaydedilir.

 

BORÇ 199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 30.11.2016 tarihinde yaptığı envanter sonucu kasasında toplam 5.000 TL nakit olduğunu saymış, kasa hesabının mizandaki borç kalanının da 5.500 TL olduğu belirlenmiştir. İşletme noksanlık için karşılık ayırmıştır.

Fiili Kasa Sayım Sonucu = 5.000 TL

Kasa Hesabı Borç Kalanı = 5.500 TL

Kasa Noksanı = -500 TL

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

30.11.2016

197 Sayım ve Tesellüm Nokasanları Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kasadaki sayım noksanının kaydı

 

500

 

 

500

2

31.12.2016

654 Karşılık Giderleri Hesabı

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı

Kasa noksanına karşılık ayrılması

 

500

 500

Kasanın alacağına yazdığımız 500 TL sayesinde kasa hesabının kalanı 5.000 TL olarak evanter ile eşit duruma getirilmiştir.


BORÇ 199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK
  500
   


Örneğin devamı:
Buradaki kasa noksanının kasa duran personelden kaynaklandığı anlaşılmış ve kasadaki personelden paranın tahsiline karar verilmiştir.

1

Tarih

135 Personelden Alacaklar Hesabı

197 Sayım ve Tesellüm Nokasanları Hesabı

Kasa noksanının personelden kapatılması

 

500

 500

2

Tarih

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

Karşılığın kapatılması

 

500

 500

 

BORÇ 199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK
500 500
   

 

<<<<< 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı - 220 Alıcılar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama