199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı: Yıl sonunda diğer dönen varlıklar grubundaki hesaplara alınan varlıkların değer azalmaları için ayrılan karşılıklar bu hesapta izlenir. Pasif karakterli bir hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabının İşleyişi: Ayrılan karşılık tutarı bu hesaba alacak olarak kaydedilirken, 654 Karşılık Giderleri Hesabı'na borç kaydedilir, karşılık nedeninin gerçekleşmesi halinde 197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı karşılığında bu hesaba borç olarak kaydedilir.

 

BORÇ 199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

 

Örnek: İşletme 30.11.2016 tarihinde yaptığı envanter sonucu kasasında toplam 5.000 TL nakit olduğunu saymış, kasa hesabının mizandaki borç kalanının da 5.500 TL olduğu belirlenmiştir. İşletme noksanlık için karşılık ayırmıştır.

Fiili Kasa Sayım Sonucu = 5.000 TL

Kasa Hesabı Borç Kalanı = 5.500 TL

Kasa Noksanı = -500 TL

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................30.11.2016......................................

197 Sayım ve Tesellüm Nokasanları Hesabı

100 Kasa Hesabı

Kasadaki sayım noksanının kaydı

 

500

 

 

500

2

....................................31.12.2016......................................

654 Karşılık Giderleri Hesabı

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı

Kasa noksanına karşılık ayrılması

 

500

 500

Kasanın alacağına yazdığımız 500 TL sayesinde kasa hesabının kalanı 5.000 TL olarak evanter ile eşit duruma getirilmiştir.


BORÇ 199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK
  500
   


Örneğin devamı:
Buradaki kasa noksanının kasa duran personelden kaynaklandığı anlaşılmış ve kasadaki personelden paranın tahsiline karar verilmiştir.

1

....................................Tarih......................................

135 Personelden Alacaklar Hesabı

197 Sayım ve Tesellüm Nokasanları Hesabı

Kasa noksanının personelden kapatılması

 

500

 500

2

....................................Tarih......................................

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

Karşılığın kapatılması

 

500

 500

 

BORÇ 199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI ALACAK
500 500
   

 

 

<<<<< 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı - 220 Alıcılar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube