190 DEVREDEN KDV HESABI

190 Devreden KDV Hesabı: Bir dönemde indirelemeyen ve gelecek döneme devredilen katma değer vergisinin takip edildiği hesaptır. Yani 191 İndirilecek KDV, 391 Hesaplanan KDV'den büyükse, aradaki fark 190 Devreden KDV tutarıdır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama190 Devreden KDV Hesabının İşleyişi: Ay sonlarında 191 İndirilecek KDV hesabı ile 391 Hesaplanan KDV hesabının karşılaştırılmasında, 191 İndiriecek KDV hesabı daha büyükse aradaki fark 190 Devreden KDV hesabına borç olarak yazılır. İzleyen dönem bu hesap alacak yazılarak 391 Hesaplanan KDV hesabı ile karşılaştırılır.

191 İNDİRİLECEK KDV > 391 HESAPLANAN KDV = 190 DEVREDEN KDV HESABI

 

BORÇ 190 DEVREDEN KDV HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   


Ay sonu KDV tahakkuku konusu için daha fazla bilgi >>>>>


Örnek: İşletmenin Ocak ayı sonundaki büyük defter hesapları aşağıdaki gibidir. Buna göre işletmenin ay sonu KDV tahakkukunu yapınız.

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
12.000
20.000
45.000
18.000
 
95.000  

 

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
  12.000
40.000
22.000
16.000
  90.000

191 İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV hesaplarının toplamları alınarak, yevmiye defterinde ters kayıt yapılarak kapatılır. Yani 191 indirilecek KDV hesabı borçta olduğu için bu hesabı alacağa, 391 hesaplanan KDV hesabı alacakta olduğu için bu hesabı borca yazarak hesapları kapatırız.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.01.2016......................................

391 Hesaplanan KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı

191 İndirilecek KDV Hesabı

Ay sonu KDV tahakkuku

 

90.000
5.000

 

 


95.000

Yevmiye kaydını yaptığımızda borç ve alacak arasındaki 5.000 TL lik farkı da yazıyoruz. Bu 5.000 TL, 191 İndirilecek KDV daha fazla olduğu için 190 Devreden KDV Hesabına kayıt edilir.

BORÇ 190 DEVREDEN KDV HESABI ALACAK
5.000  
   


Örneğin Devamı: İşletmenin Şubat ayı sonundaki büyük defter hesapları aşağıdaki gibidir. Buna göre işletmenin ay sonu KDV tahakkukunu yapınız.

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
30.000
15.000
10.000
 
55.000  

 

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
  40.000
15.000
20.000
  75.000

Şubat ayındada aynı işlem 191 İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV hesaplarının toplamları alınarak, yevmiye defterinde ters kayıt yapılarak kapatılır, fakat önceki aydan 190 Devreden KDV Hesabı mevcutsa bu hesabı da kapatmamız gerekir.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................28.02.2016......................................

391 Hesaplanan KDV Hesabı

191 İndirilecek KDV Hesabı
190 Devreden KDV Hesabı
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs

Ay sonu KDV tahakkuku

 

75.000

 

 

55.000
5.000
15.000

Yevmiye kaydını yaptığımızda borç ve alacak arasındaki 15.000 TL lik farkı da yazıyoruz. Bu 15.000 TL, 391 Hesaplanan KDV daha fazla olduğu için 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına kayıt edilir. Görüldüğü gibi 190 Devreden KDV Hesabını da alacak yazarak kapatmış oluyoruz.

BORÇ 190 DEVREDEN KDV HESABI ALACAK
5.000 5.000
   

 

 

<<<<< 181 Gelir Tahakkukları Hesabı - 191 İndirilecek KDV Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube