181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkmış olmakla birlikte üçüncü kişilerden tahsili ya da bunların adına borç kaydı gelecek hesap döneminde yapılacak gelirlerin izlendiği hesaptır.




>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama



181 Gelir Tahakkukları Hesabının İşleyişi: Dönem sonunda, döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili hasılat ve gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Sonraki dönemde, alacakların kesinleşmesiyle hesaptaki tutarlar bu hesabın alacağına karşılık ilgili hesapların borcuna kaydedilerek kapatılır.

 

BORÇ 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 1 Kasım 2016 tarihinde elinde bulundurduğu bir binayı 6 aylığına 60.000 TL ye kiraya veriyor, ücretini kira dönemi sonunda alacağı belirtiliyor. Kira süre sonunda peşin olarak ödeniyor.

6 aylık kira: 60.000 TL olduğuna göre; aylık kira bedeli: 60.000/6 = 10.000 TL dir.

Çalışılan Yıl (2016) Gelecek Yıl (2017)
kasım aralık ocak şubat mart nisan
2 aylık: 20.000 4 aylık: 40.000

 

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.11.2016......................................

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

Binanın kira tahakkuku

 

20.000

 

 

20.000

2 aylık kira geliri bu yıla ait olduğundan ilgili gelir hesabına kaydedilirken, tutar gelecek dönemde kapatılmak üzere 181 Gelir Tahakkukları Hesabına kaydedilir.

BORÇ 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK
20.000

20.000  


Kira tutarı süre sonunda tahsil ediliyor, 2017 yılına ait gelirlerde ilgili gelir hesabına yazılırken, 181 Gelir Tahakkukları Hesabında yer alan tutarda kapatılıyor.

1

....................................30.04.2017......................................

100 Kasa Hesabı

181 Gelir Tahakkukları Hesabı
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

Kira tutarının peşin tahsili

 

60.000

 



20.000
40.000

 

BORÇ 181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK

20.000
  20.000

 

 

<<<<< 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı - 190 Devreden KDV Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı




facebooktwitter+googleyoutube