179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR HESABI

179 Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı: İnşaat ve onarım faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından taahhüt konusu inşaat ve onarım işinin bir kısmının ya da tamamının taşeronlara yaptırılması durumunda taşeronlara avansların izlendiği hesaptır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama179 Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabının İşleyişi: Taşeronlara avans verildiğinde bu hesaba borç kaydedilir, avansın yapılan işe mahsup edilmesinde hesap alacak kaydedilir.

 

BORÇ 179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: HG İnşaat Şirketi bir evin inşaatı için taşerona 50.000 TL para ödüyor.


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................Tarih......................................

179 Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı

100 Kasa Hesabı

Taşerona avans verilmesi

 

50.000

 

 

50.000


 

BORÇ 179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR HESABI ALACAK
50.000  
   

 

 

 

<<<<< 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabı - 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube