170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ HESABI

170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabı: İşletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerinin izlendiği hesaptır. Bu hesap 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 hesap kodlarında da izlenebilir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabının İşleyişi: İşletmelerin üstlendiği inşaat ve onarımlarla ilgili olan ve 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabında izlenen maliyetler dönem sonlarında 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabının alacağına karşılık, 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesaplarının borcuna kayıt yapılır. Bu hesaplarda oluşan direkt maliyet kabul yapıldığında 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına aktarılırlar.

 

BORÇ 170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: HG İnşaat Şirketi 2015 yılında bir binanın taahhüt işini almıştır. 2015 yılının sonunda bina işi bitirilememiş ve 2016 yılına sarkmıştır. 2016 yılı sonunda 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı söyledir:

BORÇ 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABI ALACAK
25.000
30.000
45.000
5.000
 
105.000  


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2015......................................

170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hs

741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı

İnşaat maliyetlerinin gelecek yıla sarkması

 

105.000

 

 

105.000


 

Örneğin Devamı: İnşaat 2009 yılında bitirilerek geçici kabulü yapılmıştır.

2

....................................31.12.2016......................................

622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı

170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hs

Tamamlanan inşaatın kabulü

 

105.000

 105.000

 

BORÇ 170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ HESABI ALACAK
105.000 105.000
   

 

 

<<<<< 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı - 179 Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube