muhasebe
muhasebe dersleri

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

121 Alacak Senetleri Hesabı: İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan vadesi 1 yılı geçmeyen senetli alacakların izlendiği hesaptır.

Finansal kiralama işlemlerinden doğan senetli alacaklar da bu hesapta izlenir.

REKLAM

121 Alacak Senetleri Hesabının İşleyişi: Alınan senet tutarları bu hesaba borç, tahsil edilen ya da işletmenin elinden çıkan senet tutarları ise hesaba alacak olarak kaydedilir.

 

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 15.02.2016 tarihinde 8.000 TL tutarındaki malı 6 ay vadeli senet karşılığı satıyor. KDV % 18 hariç. 25.02.2016 tarihinde elinde bulundurduğu ve vadesi gelen 2.500 TL tutarındaki bir senedi tahsil ediyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.02.2016

121 Alacak Senetleri Hesabı

600 Y.İ. Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı

Senet ile mal satımı

 

9.440

 

 

8.000
1.440

2

25.02.2016

100 Kasa Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı

Senedin tahsil edilmesi

 

2.500

 2.500

 

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
9.440 2.500
   

 

Örnek: İşletme 01.02.2016 tarihinde 6.000 TL tutarındaki malı satın alıyor. Karşılığında elinde bulundurduğu 5.000 TL tutarındaki senedi ciro ederek veriyor, kalanını peşin ödüyor. KDV % 18 hariç.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.02.2016

153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı

121 Alacak Senetleri Hesabı
100 Kasa Hesabı

Senet ve peşin olarak mal alımı

 

6.000
1.080

 

 


5.000
2.080

 

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
  5.000
   

 

<<<<< 120 Alıcılar Hesabı - 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama