120 ALICILAR HESABI

120 Alıcılar Hesabı: İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz yani veresiye alacaklarının izlenmesi için kullanılan hesaptır. Finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da bu hesapta izlenir. Bu hesaptaki alacakların vadesi 1 yıla kadardır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama120 Alıcılar Hesabının İşleyişi: Veresiye olarak mal veya hizmet satışlarından dolayı senetsiz alacağın doğması ile bu hesaba borç kaydedilir, alacakların tahsil edilmesi halinde ise hesaba alacak kaydedilir.

 

BORÇ 120 ALICILAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)

   

 

Örnek: İşletme 25.02.2016 tarihinde 10.000 TL tutarındaki malı veresiye olarak müşterisi Elif A. ya satıyor. 05.03.2016 tarihinde Elif A. işletmeye olan borcunun yarısını peşin, kalan yarısınıda çek ile ödüyor.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................25.02.2016......................................

120 Alıcılar Hesabı
120.01 Elif A. 10.000

600 Y.İ. Satışlar Hesabı

Veresiye mal satımı

 

10.000

 

 


10.000

2

....................................05.03.2016......................................

100 Kasa Hesabı
101 Alınan Çekler Hesabı

120 Alıcılar Hesabı
120.01 Elif A. 10.000

Elif A.nın borcunu ödemesi

 

5.000
5.000

 
10.000

 

BORÇ 120 ALICILAR HESABI ALACAK
10.000 10.000
   

 

Yardımcı hesap:

BORÇ 120.01 ELİF A. ALACAK
10.000 10.000
   

 

<<<<< 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) - 121 Alacak Senetleri Hesabı >>>>>

Ayrıntılı Tek Düzen Hesap Planı
facebooktwitter+googleyoutube