muhasebe
muhasebe dersleri

İŞLETME DEFTERİ DÖNEM SONU İŞLEMLERİ - Örnek

Örnek: Bir işletme 2008 yılının Ekim Ayı işlemleri aşağıdaki gibidir:

- İşletmenin dönem başı mal mevcudu 20.000 TL dir
- İşletme 02.10.2008 tarihinde 4.000 TL tutarında malı 35 nolu fatura ile satmıştır. KDV oranı %8 hariç
- İşletme 04.10.2008 tarihinde işyeri kirası olarak 2.000 TL parayı bankaya yatırmıştır. Karşılğında dekont almıştır. Dekont numarası: 601
- İşletme 08.10.2008 tarihinde 3.000 TL tutarında malı 76 nolu fatura ile almıştır. KDV oranı %8 hariç.
- İşletme 09.10.2008 tarihinde 6.000 TL tutarında malı 875 nolu fatura ile almıştır. KDV oranı %8 hariç

REKLAM

- İşletme 18.10.2008 tarihinde 500 TL bankadan faiz gelirini 98 nolu makbuz ile çekmiştir.
- İşletme 19.10.2008 tarihinde 400 TL tutarındaki telefon faturasını ödemiştir. Fatura numarası: 676. KDV %18 hariç
- İşletme 21.10.2008 tarihinde 52 numaralı fatura ile iş yerinin ihtiyacı olan kırtasiye malzemesini 450 TL'ye peşin alınmıştır. KDV oranı %18 hariç.
- İşletme 25.10.2008 tarihinde 5.000 TL tutarında malı 36 nolu fatura ile satmıştır. KDV oranı %8 hariç
- İşletme 27.10.2008 tarihinde 3.000 TL tutarında malı 37 nolu fatura ile satmıştır. KDV oranı %8 hariç
- İşletmenin dönem sonu mal mevcudu 32.200 TL dir.

Cevap: Muhasebe sistemine göre, İşletmenin işletme hesabı defterinin gider ve gelir sayfası aşağıdaki gibi doldurulur:


Gider Sayfası

Sıra No Kayıt
Tarihi
Alınan Belgenin Tarih ve Numarası AÇIKLAMA Ödenen Ücret ve Diğer Giderler Alınan Mal Bedeli İndirilecek KDV TOPLAM
1 01.10.2008 - D.B.M.M. - 20.000 - 20.000
2 04.10.2008 04.10.2008 / 601 Kira Ödemesi 2.000 - - 2.000
3 08.10.2008 08.10.2008 / 76 Mal Alımı - 3.000 240 3.240
4 09.10.2008 09.10.2008 / 875 Mal Alımı - 6.000 480 6.480
5 19.10.2008 19.10.2008 / 676 Telefon Ödemesi 400 - 72 472
6 21.10.2008 21.10.2008 / 52 Kırtasiye Malzemesi 450 - 81 531
               
      TOPLAM 2.850 29.000 873 32.723

 

Gelir Sayfası
Sıra No Kayıt
Tarihi
Verilen Belgenin Tarih ve Numarası AÇIKLAMA Alınan Ücret ve Diğer Gelirler Satılan Mal Bedeli Hesaplanan KDV TOPLAM
1 02.10.2008 02.10.2008 / 35 Mal Satımı - 4.000 320 4.320
2 18.10.2008 18.10.2008 / 98 Faiz Geliri 500 - - 500
3 25.10.2008 25.10.2008 / 36 Mal Satımı - 5.000 400 5.400
4 27.10.2008 27.10.2008 / 37 Mal Satımı - 3.000 240 3.240
5 31.12.2008 31.12.2008 D.S.M.M. - 32.200 - 32.200
               
      TOPLAM 500 44.200 960 45.660


İşletme Hesabı Özeti:

GİDERLER TUTAR GELİRLER TUTAR
Dönem Başı Mal Mevcudu

Dönem İçi Alışlar Toplamı

Dönem İçi Giderler Toplamı

TOPLAM

KAR
20.000

9.000

2.850

31.850

12.850
Dönem İçinde Yapılan Satışlar

Dönem İçi Gelirler Toplamı

Dönem Sonu Mal Mevcudu

TOPLAM

ZARAR
12.000

500

32.200

44.700

-
GENEL TOPLAM 44.700 GENEL TOPLAM 44.700

İşletme hesap özetinde görüldüğü gibi işletme ekim ayında 12.850 TL kar yapmıştır. Muhasebe kayıtlarında gördüğümüz gibi İşletme hesap özetinde kar miktarı da yazılarak tablo eşitlenmiştir.

İşletme defteri örnek - monografi


sayfa 2

<<<<< önceki sayfa

İşletme defteri

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama