MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ - İŞLETME DEFTERİ

Monografi 3: Ocak 2009 ayında bilgisayar satış ve teknik servis işi ile uğraşan bir işletme aşağıdaki işlemleri yapmıştır.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


1- İşletmenin dönem başı mal mevcudu 12.000 TL dir.
2- İşletme 03.01.2009 tarihinde 50 adet bilgisayarı tanesi 900 TL den almıştır. KDV % 18 hariç. Fatura no: 846
3- İşletme 06.01.2009 tarihinde 1 adet bilgisayarı 1.500 TL den satmıştır. KDV %18 hariç. Fatura no: 56
4- İşletme 08.01.2009 tarihinde 3 adet bilgisayarı tanesi 1.200 TL den satmıştır. Ayrıca montaj için 400 TL almıştır. KDV %18 hariç. Fatura no: 57
5- İşletme 10.01.2009 tarihinde işyeri kirası olarak 2.000 TL bankaya yatırmıştır. Dekont no: 96809
6- İşletme 11.01.2009 tarihinde işletmeye 250 TL elektrik faturası gelmiş ve bunu ödemiştir. KDV %8 hariç. Fatura no: 68006
7- İşletme 12.01.2009 tarihinde bir internet cafenin bakım işlerini yapmıştır, karşılığında 2.500 TL almıştır. KDV % 8 hariç. Fatura no: 58
8- İşletme 13.01.2009 tarihinde daha önceden sattığı bir bilgisayar arızalı çıktığı için bilgisayarın tamirini ücretsiz yapmıştır.
9- İşletme 15.01.2009 tarihinde 1 adet bilgisayarı 1.600 TL den satmıştır. Ayrıca kurulum işlemi için 150 TL almıştır. KDV %18 hariç. Fatura no: 59
10- İşletme 18.01.2009 tarihinde işletmenin bankadaki parasına 2.000 TL faiz geliri gelmiştir. Bu parayı çekmiştir. Dekont no: 968
11- İşletme 20.01.2009 tarihinde işletmenin temizlenmesi için 300 TL tutarında temizlik malzemesi almıştır. KDV %18 hariç. Fatura no: 456
12- İşletme 20.01.2009 tarihinde 1 adet bilgisayarı 1.700 TL den satmıştır. KDV %18 hariç. Fatura no: 60
13- İşletme 21.01.2009 tarihinde 60 adet klavyeyi tanesi 20 TL den almıştır. KDV %18 hariç. Fatura no: 9890
14- İşletme 22.01.2009 tarihinde 10 adet bilgisayarı tanesi 1.500 TL den satmıştır. KDV %18 hariç. Fatura no: 61
15- İşletme 23.01.2009 tarihinde işletmeye 150 TL telefon faturası gelmiş ve bunu ödemiştir. KDV %8. Fatura no: 7046
16- İşletme 25.01.2009 tarihinde bir borcunu ödemediği için 300 TL borcunu ve 50 TL faizini bankaya yatırmıştır. Dekont no: 849
17- İşletme 26.01.2009 tarihinde aldığı klavyelerin 5 tanesi bozuk çıktığı için iade etmiştir. Tanesi 20 TL KDV %18 hariç. Fatura no: 62
18- İşletme 27.01.2009 tarihinde 4 adet bilgisayar parçasını tanesi 60 TL den satmıştır. KDV %18 hariç. Fatura no: 63
19- İşletme 27.01.2009 tarihinde 15 adet monitörü tanesi 400 TL den almıştır. KDV %18 hariç. Fatura no: 457
20- İşletme 28.01.2009 tarihinde çalıştırdığı bir personeline 900 TL maaş vermiştir. Ertesi gün ayrıca personelin 200 TL ssk payını da ödemiştir.
21- İşletme 29.01.2009 tarihinde 3 adet bilgisayarı tanesi 1.700 TL den satmıştır. KDV %18 hariç. Fatura no: 64
22- İşletme 30.01.2009 tarihinde 80 TL lik su faturasını ödemiştir. KDV %8 hariç. Fatura no: 2095
23- İşletmenin dönem sonu mal mevcudu 17.000 TL dir.

Buna göre işletmenin ocak ayındaki işletme defterini düzenleyiniz ve ocak ayının kar veya zararını hesaplayınız.

Cevap:

GİDER SAYFASI

Sıra No Kayıt
Tarihi
Alınan Belgenin Tarih ve Numarası AÇIKLAMA Ödenen Ücret ve Diğer Giderler Alınan Mal Bedeli İndirilecek KDV TOPLAM
1 01.01.2009 - D.B.M.M. - 12.000 - 12.000
2 03.01.2009 03.01.2009 / 846 Mal Alımı - 45.000 8.100 53.100
3 10.01.2009 10.01.2009 / 96809 Kira Ödemesi 2.000 - - 2.000
4 11.01.2009 11.01.2009 / 68006 Elektrik Gideri 250 - 20 270
5 20.01.2009 20.01.2009 / 456 Temizlik Malzemesi 300 - 54 354
6 21.01.2009 21.01.2009 / 9890 Mal Alımı - 1.200 216 1.416
7 23.01.2009 23.01.2009 / 7046 Telefon Gideri 150 - 12 162
8 25.01.2009 25.01.2009 / 849 Borc - Faiz Ödeme 350 - - 350
9 27.01.2009 27.01.2009 / 457 Mal Alımı - 6.000 1.080 7.080
10 28.01.2009 28.01.2009 Maaş Ödemesi 900 - - 900
11 29.01.2009 29.01.2009 SSK Payı 200 - - 200
12 30.01.2009 30.01.2009 / 2095 Su Faturası 80 - 6,4 86,4
               
      TOPLAM 4.230 64.200 9488,4 77.918,4


GELİR SAYFASI

Sıra No Kayıt
Tarihi
Verilen Belgenin Tarih ve Numarası AÇIKLAMA Alınan Ücret ve Diğer Gelirler Satılan Mal Bedeli Hesaplanan KDV TOPLAM
1 06.01.2009 06.01.2009 / 56 Mal Satımı - 1.500 270 1.770
2 08.01.2009 08.01.2009 / 57 Mal Satımı - Montaj 400 3.600 720 4.720
3 12.01.2009 12.01.2009 / 58 Bilgisayar Bakım 2.500 - 200 2.700
4 15.01.2009 15.01.2009 / 59 Mal Satımı - Montaj 150 1.600 315 2.065
5 18.01.2009 18.01.2009 / 968 Faiz Geliri 2.000 - - 2.000
6 20.01.2009 20.01.2009 / 60 Mal Satımı - 1.700 306 2.006
7 22.01.2009 22.01.2009 / 61 Mal Satımı - 15.000 2.700 17.700
8 26.01.2009 26.01.2009 / 62 Mal İade - 100 18 118
9 27.01.2009 27.01.2009 / 63 Mal Satımı - 240 43,2 283,2
10 29.01.2009 29.01.2009 / 64 Mal Satımı - 5.100 918 6.018
11 31.01.2009 - D.S.M.M. - 17.000 - 17.000
               
      TOPLAM 5.050 45.840 5.490,2 56.380,2

 

İşletme Hesap Özeti:

GİDERLER TUTAR GELİRLER TUTAR
Dönem Başı Mal Mevcudu

Dönem İçi Alışlar Toplamı

Dönem İçi Giderler Toplamı


TOPLAM

KAR
12.000

52.200

4.230


68.430

-
Dönem İçinde Yapılan Satışlar

Dönem İçi Gelirler Toplamı

Dönem Sonu Mal Mevcudu


TOPLAM

ZARAR
28.840

5.050

17.000


50.890

17.540
GENEL TOPLAM 68.430 GENEL TOPLAM 68.430

 

<< Monografi ve Örnekler >>
facebooktwitter+googleyoutube