Anasayfa > Genel > Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Nedir?

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Nedir?

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde uygulanmaktadır.

REKLAM

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi:
Bir beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliğidir. Projenin başlıca amacı, işsizlere meslek edindirmek suretiyle istihdamın artırılması ve işverenlere nitelikli eleman kazandırılmasıdır.

İstihdam sorunun altında yatan en önemli nedenlerden biri de ”mesleksizlik”dir. Türkiye’de vasıfsız işgücü fazlalığı olduğu görülmekte diğer yandan firmalar da kaliteli eleman bulma sıkıntısı çekmektedir.

Bu kapsamda işgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10  Projesi” başlatılmıştır.

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) arasında imzalanan protokol kapsamında ilk etapta 19 ilde başlatılmış olup, gelinen noktada 81 ilde uygulanmaya devam etmektedir.

UMEM Beceri’10 Projesinin Amaçları:

  1. İŞKUR tarafından yürütülmekte olan meslek edindirme faaliyetlerinin ve özellikle de teknik alanlardaki mesleki eğitimin etkinlik ve verimliliğinin artırılması ve işgücü piyasasının ihtiyaçları ile uyumlu hale getirilmesine yönelik bir sistemin ortaya konulması,
  2. İşsizlere yönelik temel mesleki eğitim, mesleki gelişim ve meslekte yenileme eğitimlerinin verilmesi, başarılı kursiyerlerin staja yerleştirilmesi ve son aşama olarak da başarılı stajyerlerin istihdamının sağlanması,
  3. İŞKUR tarafından yürütülen mesleki eğitim hizmetlerine olan farkındalığın artırılması,
  4. Meslek liselerinin teknik altyapısının yenilenmesi, proje kapsamındaki okulların günün gerektirdiği teknolojik gelişmelere göre donatılması ve bu okullardaki eğiticilerin gelişen teknolojiye uyumunun artırılması,
  5. Sektörel ve bölgesel işgücü piyasası ihtiyaç analizlerinin gerçekleştirilmesi,
  6. İşgücü piyasası analizine ilişkin kurumsal kapasitenin artırılması, bu amaçla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına işlevsellik kazandırılması,
  7. Proje kapsamındaki okullarda uygulanacak mesleki eğitim programlarının etkinliğinin artırılması için ilgili tarafların katılımını öngören “Kurs Yönetimi” adı altında yeni yönetişim modelinin geliştirilmesi

Başvuru koşulları nelerdir:
Proje kapsamında eğitim alacak kursiyerler,
1- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
2- 15 yaşını tamamlamış olmak,
3- Mesleğin gereklerine uygun olarak yüklenici tarafından belirlenen ve İŞKUR’ca     onaylanan özel şartlara sahip olmak,
4- İŞKUR tarafından düzenlenen kurslara aynı meslekte daha önce veya farklı meslekte ise son yirmi dört ay içinde katılmamış olmak, (İstihdam garantili, alınan mesleki eğitimin devamı veya tamamlayıcısı niteliğinde ya da aynı mesleği geliştirmeye yönelik üst düzeyde bir kurs programı olması koşuluyla, işgücü yetiştirme kurslarından üç defa yararlanılabilir. Bu durumda ikinci katılımda kursiyerin zorunlu giderlerinin yarısı ödenir. Üçüncü katılımda ise ödeme yapılmaz ve iki kurs arasında en az üç aylık süre bulunur)
5- İŞKUR’a kayıt yaptırmak zorunludur.

Kurs Süreleri:
Teorik eğitim en fazla 3 ay, işbaşı(staj) eğitimi de en fazla 3 ay olmak üzere toplam eğitim süresi en fazla 6 aydır. Ancak işverenler tarafından daha kısa süreli kurs talep edildiği taktirde, kurs süreleri kısaltılabilmektedir.

Kurslara nasıl başvuru yapılır:
İŞKUR’a başarıyla kayıt olduktan sonra, www.beceri10.org.tr web sitesinden “Meslek Eğitimi Almak İstiyorum” seçeneğinden “il” seçilerek açık olan kurslara başvuru yapılabilmektedir.

Proje kapsamında hangi alanda kurslar verilmektedir:
Kursların alanları, firmalardan alınan işgücü-stajyer talepleri doğrultusunda belirlenmektedir. Bu çerçevede kurslar, öncelikle sanayi alanındaki işveren ihtiyaçlarına göre açılmaktadır.

Kurslar nerelerde düzenlenmektedir:
Teorik ve işbaşı (staj) eğitimleri, daha önceden belirlenen ve teknik altyapısı yenilenen meslek liselerinde gerçekleştiği gibi, firmalardan talep gelmesi durumunda firmalarda da gerçekleştirilebilmektedir.

Kaynak ve daha fazla bilgi: beceri10.org.tr

REKLAM

İlginizi çekebilir

Volatilite Dönemlerinde Çeşitlendirmenin Önemi

COVID-19 salgınının etkileri geniş çaplı olmuş ve yerel ve küresel piyasalarda önemlidalgalanmalara yol açmıştır. Bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.