Anasayfa > Resmi Gazete > Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik

Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmi Gazete, 25 Haziran 2014 ÇARŞAMBA, Sayı : 29041, İçişleri Bakanlığından:

REKLAM

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksek Okulları Giriş Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “dört” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiş, üçüncü ve dokuzuncu fıkrada yer alan “,mesleki psikolojik değerlendirme” ve dördüncü fıkrada yer alan “mesleki psikolojik değerlendirme komisyonu,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, teselsül ettirilen mevcut (c) bendi (ç) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkanın onayı ile sınav merkezi bünyesinde kurulacak olan mülakat sınavı komisyonu, Başkanlık tarafından uygun görülecek birinci veya ikinci sınıf emniyet müdürü veya Polis Akademisi Başkan Yardımcısının başkanlığında, iki şube müdürü seviyesindeki emniyet müdürü, Polis Akademisinde görevli bir öğretim elemanı ve Polis Akademisinde görevli veya Emniyet Teşkilatına bağlı birimler ile farklı kamu kurumlarından Polis Akademisinin talep edeceği psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olan bir kişiden oluşur.”

“c) Adaylar, Komisyon önüne çıkmadan önce Başkanlık tarafından psikolojik yeterlilik testine tabi tutulabilirler. Psikolojik test Başkanlık tarafından belirlenen talimata uygun yapılır. Psikolojik test sonucu, tek başına eleme nedeni olmayıp tavsiye niteliğindedir.

ç) Mülakat sınavı iki aşamada yapılır. Birinci aşamada adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirilir. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan adayların ikinci aşamada; anlama, dikkat, yorumlama, hızlı ve yerinde karar verebilme, kendini ifade edebilme kabiliyetleri Başkanlıkça belirlenecek sözlü veya yazılı sorulara göre ölçülür. Adayların mülakat sınavı puanları, mülakat sınavı komisyonunun ortak kararıyla yukarıda belirtilen beş kategoride belirlenir. Her kategorinin puan değeri 100’dür. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için birinci aşamayı geçmesi ve ikinci aşamadaki her kategoriden 70 puan ve üzerinde alması gerekir. Birinci aşamayı geçemeyen veya ikinci aşamadaki bir kategoride 70 puan altında alan adaylar başarısız olurlar. Mülakat sınavı komisyonu, başarılı olan adaylar hakkında “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR”, başarısız adaylar hakkında “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Yazılı sınav beş seçenekli test usulüyle yapılır. Sınav soruları Türkçe, Türk Edebiyatı, Matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Temel Yurttaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya Tarihi, Sosyoloji ve Güncel ve Kültürel Konular bölümlerinden oluşur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

REKLAM

İlginizi çekebilir

gezime faizi zammı oranı arttı

Gecikme Zammı ve Geç Ödeme Zammı Oranları

02.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.10.2019 tarih ve 1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, 6183 sayılı Kanun’un …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir