muhasebe
muhasebe dersleri

TİCARİ HESAPLAMALAR

Yüzde ve Binde Kavramı: Muhasebe derslerinde bu hesaplamalar çok sık kullanılmaktadır. Yüzde ve binde kavramları iş ve ticaret hayatında bazı sayısal değerlerin karşılaştırılmasında kullanılır. Bu değerler karşılaştırılırken yüz sayısı ya da bin sayısı temel olarak alınır ve gerekli işlemler yapılır. Yüzde % şeklinde, binde ise %0 şeklinde gösterilir.

Yüzde: Bir bütünü yüz eşit parçaya ayırıp o eşit parçaların kaçını aldığımızı ifade eden kavramdır. Sayısal olarak, bir sayının yüze bölünerek, çıkan tutarın yüzde oranı ile çarpılması sonucu bulunan tutar o sayının yüzdesidir.

REKLAM

Yüzde Hesaplama Programı

SAYI 

YÜZDE ORANI %  

CEVAP 

Muhasebe derslerinde, vergi, zam, iskonto ve özellikle KDV hesaplama, yüzde ve binde hesaplamaları çok sık kullanılır.

Basit Yüzde Hesaplama:
Ticari hayatta bazı sayısal değerlerde 100 sayısı esas alınarak karşılaştırma yapılır. Bu karşılaştırma sonucunda istenen değerler hesaplanır.

Yüzde (%) Tutarının Hesaplanması: Yüz sayısı esas alınarak belirlenen tutarın hesaplanmasıdır.

Yüzde Hesaplama Formülü : A Saysının % B'si = A x B / 100

Kısayol hesaplamadaki mantık şöyledir: bir sayının ilk önce % 10'u veya % 1'i bulunur. Bu sayıları bulmak çok kolaydır.

%10'nu bulmak için sayıdan bir sıfır veya sıfır yoksa bir virgül atmak gerekir.

%1'ini bulmak için sayıdan iki sıfır veya sıfır yoksa iki virgül atmak gerekir.

Daha sonra istenen yüzdelik dilime ulaşılabilir. Mesela %20'si istenirse, %10'un iki katıdır, %40'ı istenirse %10'un 4 katıdır vb.

Örnek: 800 sayısının %10'u = 80 dir. %1'i ise = 8 dir.

%20'si = 80 x 2 = 160 olur.

%40'ı = 80 x 4 = 320 olur.

%5'i = 80 sayısının yarısıdır = 80/2 = 40 olur.

%3'ü = 8 x 3 = 24 olur.

%15'i = 80 + 40 = 120 olur.

ve bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz.

 

Örnek: Tanesini 200 TL ye sattığı mallara % 10 zam yaptığına göre yaptığı zam tutarı ne kadar olur?

Normal Hesaplama Kısayol Hesaplama

200 x % 10 =

200 x 10 =
        100

200 x 10 =
    100

2000 =
 100

20 TL zam

200 sayısının %100 ü sayının kendisidir = 200

%100 ile %10 arasında bir sıfır eksilme var ise

200 sayısının %10 u sayının bir sıfır eksilmesidir =

buna göre = 200 den bir sıfır eksildiğinde 20 TL zam

 

 

KDV Dahil Fiyat: Mal ve Hizmet Bedeline KDV tutarının eklenmiş halidir.

KDV Hariç Fiyat: Mal ve Hizmet Bedeline KDV tutarının eklenmemiş halidir.

KDV Dahil Fiyat: Mal ve Hizmet Bedeli x (1+KDV Oranı)

KDV Dahil fiyattan KDV hariç fiyatın bulunması: KDV Dahil Fiyat/(1+KDV Oranı )


yüzde hesaplama excel Yüzde Hesaplama Excel >>>>>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama