GENEL MUHASEBE VİDEO EĞİTİMİ / GELİR TABLOSU HESAPLARI

65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar

Video içeriği; 65 diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar hesap grubu, hesapları, hesap işleyişleri, örnekler ve çözümleri

videolar
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Fonksiyonları
>> Muhasebenin Temel Kavram
>> Muhasebenin Bölümleri
>> Muhasebede Kayıt Yöntemi
>> Hesap Kavramı
>> Hesabın Şekli
>> Hesap Planı
>> Hesapların İşleyişleri
>> Düzenleyici Hesaplar
>> Bilançonun Tanımı
>> Bilançonun Şekli
>> Bilançonun Temel Denkliği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Bilanço Örneği
>> Açılış Bilançosu
>> Yevmiye Defteri
>> Yevmiye Defteri Şekli
>> Yevmiye Defteri Kayıtları
>> Açılış Kaydı
>> Muhasebe Fişleri
>> Kasa Tahsil Fişi Örnek
>> Kasa Tediye Fişi Örnek
>> Mahsup Fişi Örnek
>> Büyük Defter Tanımı
>> Büyük Defter Şekli
>> Büyük Defter Düzenleme
>> Yardımcı Defter
>> Mizan Tanımı
>> Mizan Şekli
>> Mizanın Düzenlenmesi
>> Örnek Olay - Monografi
>> Dönen Varlıklar
>> 10 Hazır Değerler
>> 12 Ticari Alacaklar
>> 15 Stoklar
>> Duran Varlıklar
>> 24 Mali Duran Varlıklar
>> 25 Maddi Duran Varlıklar
>> Kısa Vadeli Yab. Kaynak
>> 30 Mali Borçlar
>> 32 Ticari Borçlar
>> Uzun Vadeli Yab. Kaynak
>> 40 Mali Borçlar
>> 42 Ticari Borçlar
>> Öz Kaynaklar
>> 59 Dönem Net Karı-Zarar
>> Gelir Gider Hesapları
>> 60 Brüt Satışlar
>> 61 Satış İndirimleri
>> 62 Satışların Maliyeti
>> 69 Dönem Net Kar/Zararı
>> KPSS Soru Çözümlerigenel muhasebe eğitim seti        


<< Genel Muhasebe Video Eğitimi >>facebooktwitter+googleyoutube