muhasebe
muhasebe dersleri

STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİNDE YER ALAN KONULAR

Ticaret Liseleri ve Maliye Meslek Liseleri Mezunları

Genel Kültür ve Yetenek

REKLAM

- Türkçe
- Matematik
- Atatürk İkeleri ve İnkilap Tarihi

Alan Bilgisi

- Muhasebe

- Finansal Muhasebe
- Maliyet Muhasebesi
- Mali Tablolar Analizi

- Ekonomi

- İktisat
- Kıtlık Tercih ve Fayda
- Arz ve Piyasa Dengesi
- Talep ve Arz Esnekliği
- Arz ve Talep Uygulamaları
- Tam Rekabet Piyasası ve Monopol
- Faktör Piyasaları
- Milli Gelirle İlgili Kavramlar
- Milli Gelir Denge Düzeyi
- Para Teorisi ve Politikası
- Dış Ticaret Politikası
- Döviz Piyasası
- Ödemeler Bilançosu

- Maliye

- Maliye İlminin Esasları
- Kamu Ekonomisi
- Kamu Giderleri
- Kamu Gelirleri (Vergi teorisi)
- Bütçe
- Devlet Borçları
- Yerel İdareler

- Meslek Hukuku

- Hukukun Temel Kavramları

Ön Lisans (İki Yıllık Meslek Yüksek Okulları Mezunları)

Genel Kültür ve Yetenek

- Türkçe
- Matematik
- Atatürk İkeleri ve İnkilap Tarihi

Alan Bilgisi

- Muhasebe

- Finansal Muhasebe
- Maliyet Muhasebesi
- Mali Tablolar Analizi
- Denetim

- Ekonomi

- İktisat
- Kıtlık Tercih ve Fayda
- Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
- Talep ve Arz Esnekliği
- Arz ve Talep Uygulamaları
- Tüketici Dengesi Analizi
- Üretim ve Maliyetler
- Tam Rekabet Piyasası
- Monopol
- Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
- Faktör Piyasaları
- Milli Gelirle İlgili Kavramlar
- Milli Gelir Denge Düzeyi
- Para Teorisi ve Politikası
- Uluslararası Ticaret Teorisi
- Uluslararası İktisat Politikası
- Döviz Piyasası
- Ödemeler Bilançosunun Tanımı
- İktisadi Kalkınma ve Büyüme

- Maliye

- Maliye İlminin Esasları
- Kamu Ekonomisi
- Kamu Giderleri
- Kamu Gelirleri (Vergi teorisi)
- Bütçe
- Devlet Borçları
- Yerel İdareler

- Hukuk

- Meslek Hukuku
- Hukukun Temel Kavramları
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
- Vergi Hukuku
- Ticaret Hukuku

Lisans (4 Yıllık Yüksek Lisans Mezunları)

Genel Kültür ve Yetenek

- Türkçe
- Matematik
- Atatürk İkeleri ve İnkilap Tarihi

Alan Bilgisi

- Muhasebe

- Finansal Muhasebe
- Muhaseb Standartları
- Maliyet Muhasebesi
- Mali Tablolar Analizi
- Denetim

- Ekonomi

- İktisat
- Kıtlık Tercih ve Fayda
- Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
- Talep ve Arz Esnekliği
- Arz ve Talep Uygulamaları
- Tüketici Dengesi Analizi
- Üretim ve Maliyetler
- Tam Rekabet Piyasası
- Monopol
- Monopolcü Rekabet ve Oligopol Piyasalar
- Faktör Piyasaları
- Milli Gelirle İlgili Kavramlar
- Milli Gelir Denge Düzeyi
- Para Teorisi ve Politikası
- Uluslararası Ticaret Teorisi
- Uluslararası İktisat Politikası
- Döviz Piyasası
- Ödemeler Bilançosunun Tanımı
- İktisadi Kalkınma ve Büyüme

- Maliye

- Maliye İlminin Esasları
- Kamu Ekonomisi
- Kamu Giderleri
- Kamu Gelirleri (Vergi teorisi)
- Bütçe
- Devlet Borçları
- Yerel İdareler

- Hukuk

- Meslek Hukuku
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
- Vergi Hukuku
- Ticaret Hukuku
- Borçlar Hukuku

<< SMMM Stajı >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama