muhasebe
muhasebe dersleri

SINAVLAR VE DEĞERLENDİRMELER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri gerek stajları esnasında gerekse stajlarının bitiminde ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre belli zaman aralıklarında sınavlara girmek zorundadırlar. Bu sınavlar Serbest Muhasebeci Stajyerleri için ayrı bir grup, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerleri için de ayrı bir grup olarak düzenlenmiştir.

Kariyer bir meslek olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ünvanlarının elde edilmesi, yapılacak olan sınavlarla mümkündür. Bağımsız olarak oluşturulan ve Üniversite, Maliye Bakanlığı ile TÜRMOB’un temsilcilerinin bulunduğu Sınav Komisyonu tarafından hazırlanan ve TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen yeterlilik sınavlarından başarılı olmak ünvanın elde edilmesindeki ön koşullardan birisidir. Şu unutulmamalıdır ki ilgili sınav ve staj şartını yerine getirmeden bir meslek ünvanı alınması söz konusu değildir.

REKLAM

1. Serbest Muhasebecilik Staj Ara Dönem Ve Bitirme Değerlendirmeleri: Serbest Muhasebecilik stajının bir unsuru olarak değerlendirilen Staj Ara Dönem ve Bitirme Değerlendirmeleri Serbest Muhasebeci stajyerlerinin stajlarının belli dönemlerinde başarmaları gereken sınavlardır.

A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesi: Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup, Serbest Muhasebecilik stajını yapan stajyerlerin stajlarının ilk 2 yıllık süresi sonunda yapılan değerlendirme sınavıdır.

Belli bölgelerde ve yılda 3 kez yapılan bu değerlendirme sınavlarında başarılı olmak için 60 ve üzerinde puan almak esastır. Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu stajyerlerinin stajlarının 2. yılı sonunda açılacak ilk A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerine katılmaları gerekmektedir. Ancak geçerli mazeretleri (mücbir sebepler) odalarının yönetim kurulu kararı ile kabul edilen stajyerler bu mazeretlerinin ortadan kalktığı tarihten itibaren açılacak İlk Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılmak zorundadır. Bu süre içerisinde stajyerlerin stajını  kesmemesi gerekir. İlk Staj Ara Dönem Değerlemesine mazereti bulunmadığı halde katılamayan adaylar bir sınav hakkını kullanmış kabul edilir. Ticaret  Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu Serbest Muhasebeci stajyerlerin ilk A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesinde başarısız oldukları takdirde, izleyen bir yılda açılacak üç Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılma hakkı verilir. Böylelikle toplam sınav hakkı dörttür.

Stajyer A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde 4 hakkında da başarılı olamamış ise, stajyer’in stajı bulunduğu staj düzeyinde bir yıl uzatılır. Bu süre sonunda stajyere yeniden Staj Ara Dönem Değerlendirmesine 1 defa katılma hakkı tanınır. Başarısız olması durumunda stajı iptal edilir.

B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesi: Ön lisans mezunu olup stajlarının ilk iki yıllık süresini tamamlayan Serbest Muhasebeci stajyerleri ile Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup stajlarının 4 yıllık süresini dolduran ve A Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesini başarmış olan Serbest Muhasebeci stajyerlerine uygulanan Staj Ara Dönem Değerlendirmesidir.

Uygun koşulları sağlayan adaylar açılacak ilk B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılmak zorundadırlar. Sınavlarda başarılı olmak için 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir.
Ancak, geçerli mazeretleri (mücbir sebep) odalarının yönetim kurulu kararı ile kabul edilen stajyerler bu mazeretlerinin ortadan kalktığı tarihten itibaren açılacak ilk Staj Ara Dönem Değerlendirmelerine katılmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde stajyerin stajını kesmemesi gerekir. Stajın kesilmesi halinde staj iptal edilir. İlk sınava mazeretleri bulunmadığı halde katılmayan adaylar bir sınav hakkını kullanmış sayılır.

B grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmesinde ilk sınavda başarısız olmaları durumunda, ilk sınavdan sonraki bir yıl içerisinde açılacak üç Staj Ara Dönem Değerlendirmesine katılma hakkı verilir. Bu grupta da toplam sınav hakkı 4 olup, bu dört sınavda da başarısız olunması durumunda Adayın stajı bir yıl daha uzatılır. Bu süre sonunda stajyere yeniden Staj Ara Dönem Değerlendirmesine son 1 kez daha sınava katılma hakkı tanınır. Başarısız olması durumunda stajı iptal edilir.

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi: Ön Lisans mezunu, B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde başarı olup stajlarının 4 yıllık süresini tamamlayan, Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu, A ve B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde başarılı olup stajlarının 6 yıllık süresini tamamlayan Serbest Muhasebeci stajyerlerine uygulanan Staj Bitirme Değerlendirmesidir.

Ayrıca lisans mezunu olup, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarında tüm  haklarında da başarı gösterememiş Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerlerinin de katılabildiği C Grubu Staj BitirmeDeğerlendirme Sınavlarında da başarılı olma koşulu 60 ve üzerinde puan almaktır. C Grubu Staj Bitirme Değerlendirme Sınavlarında başarı gösteren stajyerler; stajları ile ilgili diğer koşullarda da başarılı olmaları koşuluyla SERBEST MUHASEBECİLİK ünvanı almaya hak kazanmaktadırlar.

Not: Tüm Serbest Muhasebeci stajyerlerinin staj sürelerinin bitiminde; (Önlisans Mezunları için 4, Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi Mezunları için 6 yıl) A ve B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirmelerinde başarılı olmak koşulu ile açılacak ilk C Grubu Staj Bitirme Değerlendirme sınavlarına katılmaları esastır. Geçerli mazeretleri odaların yönetim kurulu kararı ile kabul edilen stajyerler bu mazeretleri ortadan kalktığı tarihten itibaren açılacak ilk Staj Bitirme Değerlendirmesine katılmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde stajyerin stajını kesmemesi gerekir. Aksi halde stajın iptali söz konusudur.

C Grubu Staj Bitirme Değerlendirme Sınavları da A ve B Grubu Staj Ara Dönem Değerlendirme sınavları  gibi yine aynı anda ve yılda 3 kez TESMER’in belirlemiş olduğu belli bölgelerde yapılmaktadır. İlk C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesinde başarısız olunması durumunda stajyerlere girilen ilk sınavdan sonraki bir yıl içerisinde açılacak üç Staj Bitirme Değerlendirmesine katılma hakkı verilir. Bu grupta da toplam sınav hakkı 4 olup, açılan 4 sınavda da başarılı olamayan Stajyerlerin stajları A ve B Grubu Staj Ara Dönem Uygulamalarında olduğu gibi bir yıl uzatılmaz.

2. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavları: Lisans ve Lisansüstü mezunu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerlerinin iki yıllık staj sürelerinin sonunda girmeleri gereken sınavdır. Bağımsız oluşturulmuş sınav komisyonu tarafından hazırlanan ve TÜRMOB tarafından gerçekleştirilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavlarına staj koşullarını yerine getirmiş olan tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri katılmak zorundadırlar. Meslek ünvanının elde edilmesi için bu sınavlarda başarılı olmak esastır.

<< SMMM Stajı >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama