muhasebe
muhasebe dersleri

SINAVA BAŞVURU VE SINAVIN YAPILMASI

Sınava Başvurular: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik sınavları yılda 3 kez, TÜRMOB’un belirlediği bölgelerde yapılmaktadır. Sınavların hangi tarihte ve nerede yapılacağı ve başvuru esasları her üç sınavdan en geç bir ay önce Resmi Gazete yolu ile ilgililere duyurulmaktadır.

Tüm Odalarda da sınavın ne zaman yapılacağı, başvuru koşulları ve nerede yapılacağı ilan edilmektedir. Ayrıca bir takvim yılı içerisinde yapılacak  olan sınavların yapılacağı tarihler, aylar itibari ile TESMER tarafından tüm odalara duyurulmaktadır. Mesleki Yeterlilik Sınav tarihleri ve sonuçları www.tesmer.org.tr  internet adresinden de öğrenilebilir.

REKLAM

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları stajları bitiminde açılan ilk yeterlik sınavlarına katılırlar. İlk sınava başvurup katılmayan adaylar sınava girmiş kabul edilir ve ilk sınav hakkını kullanmış sayılıp, sınav süresi başlatılmış kabul edilir.

Sınava başvurular bağlı bulunulan Odalara yapılacak olup, bu başvurular Odalar aracılığı ile TÜRMOB’a iletilecektir. Sınava ilk girişten sonra, başarısız olunan derslerle ilgili izleyen dönemlerde sınava girmek isteyen stajyerler de sınav başvurularını Odalardan alacakları matbu dilekçe ile yapacaklardır. Matbu dilekçelere http://www.tesmer.org.tr Internet yoluyla da ulaşılabilir. Yine dilekçe ve ekindeki sınav bedelinin zamanında yatırıldığını gösterir banka dekontu ilan edilen son başvuru tarihi dikkate alınarak işleme konulacaktır. Odalar kanalı ile yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajyerleri stajları bitiminde açılan ilk yeterlik sınavlarına katılmak zorundadırlar. Mücbir nedenlerden (Askerlik, deprem, sel, doğum, vb.) sınav başvurusunda bulunamayacak stajyerlerin, bu mazeretlerini belgelemeleri gerekmektedir. Mücbir nedenlerden dolayı sınavlara katılamayan veya sınavlara ara veren stajyerlerin sınav hakları mücbir neden ortadan kalkıncaya kadar saklı tutulur.

Sınav Sonuçlarının İlanı ve Başarılı Olma Koşulları: Sınav sonuçları, sınavın yapılış tarihinden itibaren iki ay içerisinde odalarda ilan tahtasına asılmak yoluyla ilan edilir. Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bir dilekçe ve ekinde itiraz bedelinin yatırıldığını gösterir makbuzla birlikte Odalar kanalı veya doğrudan TÜRMOB’a yapılır. Matbu itiraz dilekçeleri Odalardan veya http://www.tesmer.org.tr Internet aracılığı ile sağlanabilir. İtiraz sonuçları stajyerlerin kendilerine bildirilir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik sınavlarında başarılı olabilmek için her bir sınav konusundan 100 üzerinden en az 50 puan almak koşuluyla, tüm sınav konularından alınan notların ortalamasının 60 puan olması gerekir. Yanında veya gözetim denetiminde staj yapılan meslek mensubu tarafından verilen staj değerlendirme notu, not ortalamasının hesaplanmasında ayrı bir ders gibi ortalamaya dahil edilir. Stajyerlerin ilk sınavda başarısız olmaları halinde sınav sonuçlarının odalarda ilan edildiği tarihten itibaren en çok iki yıl içerisinde başarısız oldukları her dersten dört sınav hakkı vardır.

Sınav konularının tümünden başarılı olunduğu halde ortalamanın 60 puanın altında olması durumunda stajyerler geçmiş oldukları derslerden istedikleri konularda not yükseltmek için tekrar sınava katılabilirler. Ancak not yükseltmek için sınavına girilecek olan derslerle ilgili stajyerlerin sınav haklarının ve süresinin bulunması gerekmektedir. Not yükseltmek amacıyla girilen sınavda son alınan not geçerlidir. Bütün sınav haklarını kullandığı halde Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olamayan stajyerler isterlerse C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmelerine katılabilir. Bu sınavda da başarısız olunması halinde sınav sonuçlarının odalarda ilan tarihinden itibaren en çok 1 yıl içerisinde üç Staj Bitirme Değerlemesine katılabilirler.

 

<< SMMM Stajı >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama