muhasebe
muhasebe dersleri

ŞİRKET KURULUŞUNDA YAPILAN ÖDEMELER LİSTESİ

Şirketler birtakım ödemeleri ilgili resmi kurumlara ödemek zorundadırlar. Bu ödemelerin listesini hazırlayarak gerekli belgelere eklerler. Aşağıda örnek bir ödeme listesi görülmektedir.

REKLAM


İşlemler

Süre
(gün)

Maliyet

İlgili Kuruluş

1. Şirket isim ve ünvanının kontrolünün yapılması 1/2   San. ve Ticaret Bakanlığı
2. Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması
(6 nüsha sözleşme hazırlanır ve onaylatılır.)
1 Sözleşme: 70 milyon TL
İmza beyanı: 6,5 milyon TL (1 kişi, 2 adet)
Nüfüs cüzdanı sureti: 6,7 milyon TL (2 kişi)
Noter
3. Şirket kuruluşu ile ilgili ön izinin alınması
(Dilekçe ekinde altı nüsha sözleşme ile başvuru yapılır.)
1/2   San. ve ticaret Bakanlığı
4. Tüketici ve Rekabetin Korunması Gen. Md. adına ödeme yapılması
(San. ve tic. Balanlığından alınan izin belgesi ile başvurulur.)
1/2 Sermayenin %0,2'si
1 milyon TL
Merkez Bankası veya Ziraat Bankası
5. Şirket tescilinin yapılması
(Dilekçe ekinde istenen belgeler ile müracaat yapılır ve sicil harcı yatırılır.)
1/2 150 milyon TL (1 kişi yetkili ise)
(Her yetkili için 36,5 milyon TL ilave ücret alınır.)
Ticaret Sicil Memurluğu
6. Şirketin Ticaret Sicili Gazetesine ilanı
(Ticaret sicil Memurluğu tarafından Türkiye Sicil Gazetesi Müdürlüğüne hitabeten yazılan yazı ve ekinde sözleşme ile başvuru yapılır.)
3 Ort. 60 milyon TL (40.000 TL/kelime) Ticaret Sicil Memuluğu
100 bin TL/gazete
Yeni kurulan şirketler için 4 mlyon TL hizmet bedeli alınır.
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü
7. Şirket Müdürü imza sirküleri
(Ticaret Sicil Gazetesi ile Noterde çıkartılır.)
1/4 11,5 milyon TL (1 kişi, 1 adet) Noter
8. Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılması
(Dilekçe ekinde istenen belgeler ve Tic. Sicil Memurluğunca verilen kasa fişi ile başvuru yapılır.)
1/2   Vergi Dairesi
9. Defterlerin alınması ve tasdik ettirilmesi 1/2 32 milyon TL
(Bilanço esasına göre, 100 sayfalık defter ücreti yaklaşık 7 milyon TL + 25 milyon TL noter tasdiki)
Kırtasiye ve Noter
10. Yoklama tutanağının düzenlenmesi
(Vergi dairesi tarafından düzenlenir.)
5   Vergi Dairesi
11. Vergi hesap numarasının alınması
(Yoklama fişi ile başvuru yapılır.)
1/4   Vergi Dairesi
12. Vergi Levhası ve Yazar Kasa Levhasının alınması
(Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır.)
1/4 1 milyon TL Vergi Dairesi
13. Fatura, İrsaliye, Gider Pusulası belgelerinin basımı 2 110 milyon TL
Fatura, İrsaliye: 20x28 cm ebadında, 1 asıl 2 suret, 5 cilt
Gider Pusulası: 14x20 cm ebadında, 1 asıl 2 suret, 5 cilt
Ücretler renk, büyüklük vb. özelliklere göre değişmektedir.
Maliye Bakanlığının anlaşmalı olduğu matbaa işletmeleri
14. İlgili odalara kayıt yaptırılması
(Matbu dilekçe ekinde Sanayi veya Ticaret Odası tarafından istenen belgeler ve oda kayıt beyannamesi ile başvuru yapılır ve şirketin sermayesine bağlı olarak kayıt ücreti ödenir.)
1 26-48 milyon TL, sermayeye bağlı
Kayıt beyanname bedeli: 4 milyon TL
Ticaret Odası
3 18-48 milyon TL arası, şirketin öz varlığına bağlı Sanayi Odası
15. Damga Vergisinin yatırılması
(Dilekçe ekinde Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ile başvuru yapılır.)
1/4 Sermayenin:
100 milyon TL-%0,15
100 milyon TL-%0,1125
Geri kalan sermayenin %0,75'i olmak üzere
5 milyon TL
Yeni Vergi Dairesi
16. İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının alınması
(Dilekçe ekinde istenen belgeler ile başvuru yapılır ve m2 üzerinden harç, küşat ücreti ödenir.)
2 İş yeri açma harcı: m2 x 2000 TL
Basılı evrak ücreti: 30 mil. TL
Araç ücreti: 10 milyon TL
Hafta tatili ruhsatı: 25 mil. TL (Haftasonu ve bayramlarda çalışmak isteyenler için yıllık olarak alınır.)
Yukarıda belirtilen ücretler belediyelere göre farklılık göstermektedir.
Belediye Küşat Müdürlüğü
İtfaye Müdürlüğü araç ücreti: 30-35 mil. TL arası Büyük Şehir Belediyesi
17. SSK işlemleri 1   Sosyal Sigortalar Kurumu
18. Bağ-Kur işlemleri 1/2   Bağ-Kur


Şirket kuruluş işlemleri

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama