KURULUŞ İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Şirket belli bir sermaye ile kurulacağından ve bu sermayenin ortaklar arasında nasıl dağıtılacağından daha sonra da ortakların sermayeyi nasıl ödediklerini görmek için bu işlemlerin muhasebe kayıtları çıkarılır ve düzenlenir. Aşağıda bir limited şirkerin kuruluş işlemlerinin muhasebe kayıtları görülmektedir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


Örnek:
Ortak A ve Ortak B, 100.000 TL sermayeli X Limitet Şirketini kurmaya karar vermişlerdir. 20.01.2009 tarihinde şirketin kuruluş işlemlerini tamamlamışlardır.

22.01.2009 tarihinde şirket sermayesinin %004'ü ortak A tarafından Rekabet Kurulu adına T.C. Ziraat Bankası’na yatırılmıştır.

Şirketin kuruluşunda noter ve tescil gideri olarak 2.000 TL gider ve 360 TL KDV olmak üzere toplam 2.360 TL ortak B tarafından ödenmiştir.

Ortakların sermaye payları eşittir. 25.01.2009 tarihinde ortaklar sermaye taahhütlerinin yarısını nakit olarak ödemişler. Geri kalan taahhütlerini ise bir yıl içerisinde ödeyecektir.


Kuruluş İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları şöyle yapılır:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................20.01.2009......................................

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 50.000
ortak B 50.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 100.000
ortak B 100.000

 

100.000

 

 

 

100.000

2

....................................22.01.2009......................................

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak A 40

 

40

 

 

40

3

....................................22.01.2009......................................

262 KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HS
191 İND. KDV HS.

331 ORTAKLARA BORÇLAR HS.
ortak B 2.360

 

2.000
360

 

 


2.360

6

....................................25.01.2009......................................

100 KASA HS.

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 25.000
ortak B 25.000

 

50.000

 

 

50 .000

 

Kuruluş Bilançosunun Düzenlenmesi şöyle yapılır:

AKTİF X LİMİTED ŞİRKETİ 25.01.2009 TARİHLİ KURULUŞ BİLANÇOSU PASİF


I. DÖNEN VARLIKLAR..........................................50.360
Kasa ...................................50.000
İndirilecek KDV.......................360

II. DURAN VARLIKLAR............................................2.040
Kuruluş ve örgüt. gider.......2.040III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.......2.400
Ortaklara borçlar...................2.400

IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

V. ÖZ KAYNAKLAR..................................................50.000
Sermaye...............................100.000
Ödenmemiş sermaye (-).....50.000

 

A.TOPLAM 52.400 P.TOPLAM 52.400

 

<< Şirket kuruluş işlemleri >>
facebooktwitter+googleyoutube