ŞİRKET İŞ TANIMLARI, GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI

Organizasyon şemasında yapılan iş bölümündeki iş tanımları, iş tanımlarının görevleri ve sorumlulukları hazırlanarak belirtilir. Aşağıda bir şirketin iş tanımları ve bunların görevleri ve sorumlulukları belirlenmiştir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
Bağlı Olduğu Birim: Genel Müdür
İşin Özeti: Reklam, kişisel satış pazarlama araştırması ve müşteri hizmetleri konusunda  kuralları, stratejileri ve kararları verir ve denetimi yapar.

İşin Görevleri ve Sorumlulukları

 • Düzenli olarak alt birimlerle toplantılar düzenlemek,
 • Sürekli olmasa da belli aralıklarla alt birimleri kontrol etmek,
 • Elemanlarının motivasyonunu yüksek tutmak,
 • Ürün ve iş bilgisine sahip olmak, yeni çıkan ürünler hakkında bilgi edinmek,
 • Müşterilerle gerektiğinde birebir ilişki kurmak, ilgilenmek.

Gerekli Yetenek ve Beceri

 • Dinamik, düzgün görünüşlü, iletişim becerisine sahip olmak,
 • Üniversitelerin İnşaat, İşletme, Pazarlama alanlarından birinden mezun olmak.


SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Bağlı Olduğu Birim: Genel Müdür
İşin Özeti: İnşaatlar ile ilgili malzeme ve eleman tedariki işlemleri gerçekleştirmek.

İşin Görevleri ve Sorumlulukları

 • Düzenli olarak alt birimlerle toplantılar düzenlemek,
 • Sürekli olmasa da belli aralıklarla alt birimleri kontrol etmek,
 • Elemanlarının motivasyonunu yüksek tutmak,
 • Ürün ve iş bilgisine sahip olmak, yeni çıkan ürünler hakkında bilgi edinmek,

Gerekli Yetenek ve Beceri

 • Dinamik, düzgün görünüşlü , 
 • Üniversitelerin İnşaat İşletme, İktisat alanlarından birinden mezun olmak.

 

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bağlı Olduğu Birim: Genel Müdür
İşin Özeti: Şirket personelinin eğitim, maaş, motivasyon, ihtiyaç ve sorun giderme, yeni personel alımı  işlerini gerçekleştirmek.

İşin Görevleri ve Sorumlulukları

 • Elemanlarının motivasyonunu yüksek tutmak,
 • Personelin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında eğitimi için gerekli araştırma ve resmi işlemleri düzenlemek,
 • Personelin kişisel sorunlarını gidermek amacıyla görüşmeler düzenlemek,
 • İşe alınacak kişilerin mülakatlarını yapmak ve uygun elemanları seçmek,

Gerekli Yetenek ve Beceri

 • Dinamik, düzgün görünüşlü, iletişim becerisine sahip, 
 • En az beş yıllık iş tecrübesi bulunmak,
 • Üniversitelerin  İşletme, Kamu Yönetimi, Psikoloji  alanlarından birinden mezun olmak.

 

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bağlı Olduğu Birim: Genel Müdür
İşin Özeti: Muhasebe , bütçeleme , yatırım planlama , kredi ve tahsilat , banka işlemleri , vergi ve sigorta işleriyle ilgili  kuralları , stratejileri , kararları verir ve denetimi yapar.

İşin Görevleri ve Sorumlulukları

 • Muhasebe kayıtlarını tutmak,
 • Eldeki nakit para, arsa, malzeme vb. değerleri yatırım yaparak değerlendirmek,
 • Bütçeleme ve bütçeye uygunluk denetimi yapmak,
 • Banka ve kredi işlemlerini takip etmek,
 • Vergi ve sigorta işlerinin takibini ve ödemesini yapmak,
 • Düzenli olarak alt birimlerle toplantılar düzenlemek,

Gerekli Yetenek ve Beceri

 • Dinamik, düzgün görünüşlü ,
 • Grup çalışmasına uyumlu olmak,
 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe alanlarından birinden mezun olmak.

 

<< Şirket kuruluş işlemleri >>
facebooktwitter+googleyoutube