ŞİRKET FAALİYETLERİ LİSTESİ

Şirketin hangi tür faaliyet alanında çalışacağı belirtilerek şirketin hangi işlemleri yapacağı ve nasıl bir çalışma izleyeceği yazılarak belirlenmelidir. Aşağıda bir inşaat şirketinin faaliyet alanı ve yapacağı işler örnek olarak verilmiştir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


- Müşterilerin istek ve ihtiyacına göre müşteriye ait arsalar üzerinde,

-Arsanın yapısına ve boyutlarına uygun şekilde plan ve proje hazırlamaktadır.

-Plan ve projeye bağlı olarak kaba inşaatı yapmaktadır.

-Kaba inşaatı tamamlanmış binanın sıva, fayans işlemlerini şirketimiz kendi bünyesinde yapmakta, boya, su, elektrik vb. iç döşeme işlerini taşeron firmalara yaptırmaktadır.

- Şirketimiz uygun bulduğu arsaları şirket amaçları doğrultusunda satın alarak bu arsalar üzerinde bütün inşaat işlemleri gerçekleştirerek, anahtar teslim olarak müşterilere satmakta ve şirket adına kiraya verilmektedir.

- Şirketimiz kamu ve özel sektörün düzenlediği ihalelere katılıp aldığı ihaleleri ihale şartlarına uygun olarak yapmakta veya başka firmalara taşeronluk sözleşmesi çerçevesinde yaptırmaktadır.

- Ayrıca başka firmaların almış olduğu ihalelerin, taşeron firma olarak inşaat faaliyetlerini yerine getirmektedir.

- Şirketimiz gerek kendi başına, gerekse başka firmalarla ortaklık kurarak kooperatif faaliyetlerinde bulunmaktadır.

- Okul, hastane, fabrika vb. insanların çok fazla olduğu binalara paratoner sistemini aracı kurum vasıtasıyla kurmaktadır.

- Müşterilerin istekleri doğrultusunda inşaatın bulunduğu yerin coğrafi koşullarına uygun olarak izolasyon sistemleri yapmaktadır.

- Şirket bünyesindeki personeli gerek yurt içi gerekse yurt dışında eğitim seminerlerine göndererek güncel sorunlar ve yeni teknolojiler hakkında eğitim aldırmak.


 

<< Şirket kuruluş işlemleri >>
facebooktwitter+googleyoutube