ŞİRKET BİLGİLERİ

Kurulacak olan şirketin ünvanı, ortakları, adresi, sermayesi vb. bilgilerin yer aldığı bölümdür. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi yazılabilir.
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde HesaplamaŞİRKET BİLGİLERİ

 

Ticaret Sicil No          : ...xxxxxx...

Ticaret Ünvanı           : ...Şirketin ünvanı... (xxx ticaret limited şirketi)

Şirket Ortakları         : ...A ortağı isim soyisim - B ortağı isim soyisim...

Şirket Telefonu          : ...0212xxxxxxx...

Şirket Fax Numarası     : ...0212xxxxxxx...

Şirketin Web Adresi     : ...www.muhasebedersleri.com...

Şirketin Adresi          : ...Şirketin açık adresi....

Şirketin Sermayesi      : ...Şirketin sermayesi...

Faaliyet Konusu          : ...Şirketin çalışacağı faaliyet alanı... (turizm, ticaret, inşaat vb.)


 

 

<< Şirket kuruluş işlemleri >>
facebooktwitter+googleyoutube