muhasebe
muhasebe dersleri

LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTTIRIMI

1. Limited Şirketlerde Sermayenin Artırılması: Limited şirketler, anonim şirketlerde olduğu gibi şirketin gelişen, büyüyen işlerini yapabilmek veya yeni yatırımlar gerçekleştirebilmek için, yeni kaynaklara gereksinim duyarak sermaye artırma yoluna gidebilirler.

Ayrıca enflasyon nedeniyle paranın alım gücünde meydana gelen azalmalar, şirketin sermaye artırımını zorunlu hale getirebilir. Limited şirketlerin kuruluşlarında belirlenen sermayeler eksik belirlenmiş olabilir.Bu durumda da şirketler kısa bir süre sonra sermaye artırma gereksinimi duyabilir.

REKLAM

2. Limitet Şirketlerin Sermayelerini Artırma Yolları:
- Ortaklar, kendileri karşılamak suretiyle sermaye artırabilir.
- Dışarıdan yeni bir ortak alarak sermaye artırabilir.
- Şirketin dönem net kârını veya geçmiş yıllar kârlarını ortaklara dağıtmayıp sermaye artırımında kullanabilir.
- Şirketin maddi sabit kıymetlere ait varsa "Maddi Sabit Kıymetler Yeniden Değer Artış Fonu"nu sermaye artımında kullanabilir.
- Başka bir şirketle birleştirerek sermaye arttırabilir.

3. Limited Şirketlerin Sermaye Artırılmasında Yapılacak İşlemler:
- Sermaye artırımı alındıktan sonra sermaye ile ilgili ana sözleşme değişikliği yazılı olarak düzenlenir.
- Geçmiş dönemlere ait sermaye ödeme kayıtları ili ilgili serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir bilirkişi raporu alır.
- Genel kurul kararı notere onaylatılır.
- Artırılan sermayenin % 004'ü Rekabet Kurulu adına T.C Ziraat Bankasına yatırılır.
- Sermaye artırımında ilişkin ana sözleşme ilişkin ana sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Limited şirketlerin sermaye artırabilmesi için eski sermaye payının (taahhütlerin) tamamen ödenmiş olması gerekir. Eski sermayenin ödendiği serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirin raporu ile belgelenmelidir. Raporu düzenleyen müşavirin odasınca
onaylı faaliyet belgesi olması gerekir. Sermaye artırımında taahhüt edilen nakdi sermayenin 1/4'ü tescil tarihinde itibaren, en geç üç ay içinde, kalan taahhütlerin de en geç üç yıl içinde ödenmesi zorunludur.Sermaye taahhüt borçları, ortakları kurulunun karar alması durumunda tüm ortakların yazılı olurları ile tahsil edilir.Kalan sermaye borçlarının sözleşmede belirtilen süreler beklenmeden tahsili
mümkündür. Limited şirketlerde sermaye artırımı, şirket kuruluşunda olduğu gibi iki aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşamada sermaye artırımının taahhüdü kaydı yapılıp ikinci aşamada da taahhütleri yerine getirilmesi sağlanır.

Örnek:
HG Limited Şirketi sermayesini 80,000 TL artırmaya 05.01.2009 tarihinde karar vermiştir. Artırılan sermaye 10 TL itibari değeri olan 8.000 hisseye ayrılmıştır.

Limited şirket 2 ortaklı olup sermaye artırımında ortakların payları eşittir. 05.01.2009 tarihinde artırılan sermayenin %004 ‘ü Rekabet Kurulu adına T.C Ziraat Bankasına yatırılmıştır. Şirketin sermaye artırımında 3.500 TL gider ve bu giderlere ait 630 TL KDV peşin 05.01.2009 tarihinde ödenmiştir. Artırılan sermaye tutarının yarısı tescil tarihinde peşin ödenmiştir.

Cevap:
Sermaye arttırmı işlemlerinin muhasebe kayıtları şöyle yapılır:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

05.01.2009

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 40.000
ortak B 40.000

500 SERMAYE HS.
ortak A 40.000
ortak B 40.000

 

80.000

 

 80.000

2

05.01.2009

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS

100 KASA HESABI

 

32

 

 

32

3

05.01.2009

780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS
191 İNDİRİLECEK KDV HS

100 KASA HESABI

 

3.500
630

 

 


4.130

4

05.01.2009

100 KASA HESABI

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI(-)
ortak A 20.000
ortak B 20.000

 

40.000

 

 

40.000


sayfa 1

sonraki sayfa >>>>>

Şirketler muhasebesi

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama