muhasebe
muhasebe dersleri

LİMİTED ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI VE MUHASEBE KAYITLARI

Ortaklara ödenecek kâr payının tahakkuk kaydının yapılması şöyledir:

REKLAM


Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

10.01.2009

570-GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HESABI

331-ORTAKLARA BORÇLAR HS
1. Temettü 5.000
2. Temettü 33.120
540-YASAL YEDEKLER
1. Tertip yedek akçe 3.000
2. Tertip yedek akçe 3.680

 

44.800

 

 

38.120


6.680

 

Ortaklara kâr payı ödendiğinde aşağıdaki kayıt yapılır:

2

10.01.2009

331-ORTAKLARA BORÇLAR HS
1. Temettü 5.000
2. Temettü 33.120

100-KASA HESABI
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.
Gelir vergisi stopajı

 

38.120

 
32.402
5.718

 

Gelir vergisi stopajının muhtasar beyanname ile ödenmesi gerekir. Ödeme kaydı şöyle yapılır:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

25.01.2009

360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.
Gelir vergisi stopajı

100-KASA HESABI

 

5.718

 

 


5.718

 

Kurumlar vergisinin tahakkuk ettirilip ödenmesi halinde yapılması gerekli yevmiye kaydı aşağıdaki gibi yapılır:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

15.04.2009

370- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER
YASALYÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HS.
Kurumlar vergisi

360-ÖDENECEK VERGİ
VE FONLAR HS.
Kurumlar vergisi

 

15.200

 

 15.200

 

2

15.04.2009

360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS.
Kurumlar vergisi

100-KASA HESABI

 

15.200

 15.200

 

sayfa 3

<<<<< önceki sayfa

Şirketler muhasebesi

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2021 pratik bilgiler
2021 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama