ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI VE MUHASEBE KAYITLARI>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


HG ANONİM ŞİRKETİ
KAR DAĞITIM TABLOSU

A.DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI
1. DÖNEM KÂRI.............................................................................................................................................. 100.000
2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-).......................................................................(20.000)
- Kurumlar vergisi......................................................................... 20.000

DÖNEM NET KÂRI........................................................................................................................................ 80.000
3. GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI (-).................................................................................................................. -------
4. I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)........................................................................................................ (5.000)
5. İŞLETMEDE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-).......................... -------

DAĞITABİLİR NET DÖNEM KÂRI......................................................................................................... 75.000
6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)................................................................................................... (25.000)

KALAN KÂR..................................................................................................................................................... 50.000
7. PERSONEL TEMETTÜ (-)......................................................................................................................... -------
8. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)................................................................................................... -------
9. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ............................................................................................................ (45.000)
10. II. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE(-)...................................................................................................... (5.000)

B.YEDEKLERDEN DAĞITIM..................................................................................................................... --------

C. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
- Hisse başına temettü tutarı......................................................................................................................... 0,7
- Hisse başına temettü yüzdesi ..................................................................................................................... %14

 

Kâr dağıtımının muhasebe kayıtları:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................31.12.2008......................................

691-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI

370- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER
YASALYÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HS.
Kurumlar Vergisi

 

20.000

 

 

 

20.000

2

....................................31.12.2008......................................

690-DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI HS

691- DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HS.
692-DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS.

 

100.000

 

 

20.000

80.000

3

....................................31.12.2008......................................

692-DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI HS.

590-DÖNEM NET KÂRI HESABI

 

80.000

 80.000

 

2009 yılında yapılması gerekli kayıtlar şöyledir:

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1

....................................01.01.2009......................................

590-DÖNEM NET KÂRIHESABI

570-GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HESABI

 

80.000

 

 

80.000

 

Ortaklara ödenecek kâr payının tahakkuk kaydının yapılması şöyledir:

sayfa 3

<<<<< önceki sayfa - sonraki sayfa >>>>>

<< Şirketler muhasebesi >>
facebooktwitter+googleyoutube