RESMİ YAZI ÖRNEĞİ>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde HesaplamaÖRNEK 1

 

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim MüdürlüğüSayı: B.08.0.PGM.0.20.01.09-114-560/19500 30/01/2009
Konu :....................................................

 


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Personel Genel Müdürlüğü)

 

 


Metin içeriği ..........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

 

 

  (İmza)
Adı SOYADI
Okul Müdürü

 


30/01/2009 Müdür Yardımcısı:
30/01/2009 Müdür Yardımcısı:

 Adres: ...................................................................................................
................................................................................................................


 

 


ÖRNEK 2

 

GİZLİLİK DERECESİ

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim MüdürlüğüSayı: B.08.0.PGM.0.20.01.09-114-560/19500
İVEDİ
30/01/2009
Konu :....................................................


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Personel Genel Müdürlüğü)

 

İlgi: a) 03/01/2009 tarihli B.08.0.PGM.0.23.01.08.100-1585/3415 sayılı yazı,
b) 05/01/2009 tarihli B.02.1.DPB.0.12.01/3408 yazı,


Metin içeriği ..........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

 

  (İmza)
Adı SOYADI
Okul Müdürü

EKLER:
1- Danıştay Kararı (…..sayfa)
2- Genelge (….sayfa)

DAĞITIM:
Başbakanlığa
Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel MüdürlüğüneGİZLİLİK DERECESİ

Adres: ...................................................................................................
................................................................................................................

facebooktwitter+googleyoutube