muhasebe
muhasebe dersleri

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

2024 yılı yeniden değerleme oranı:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.

REKLAM

Yıllık Yeniden Değerleme Oranları:

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
2024 Yılı yeniden değerleme oranı % 58,46
2023 Yılı yeniden değerleme oranı % 122,93
2022 Yılı yeniden değerleme oranı % 36,20
2021 Yılı yeniden değerleme oranı % 9,11
2020 Yılı yeniden değerleme oranı % 22,58
2019 Yılı yeniden değerleme oranı % 23,73
2018 Yılı yeniden değerleme oranı % 14,47
2017 Yılı yeniden değerleme oranı %3,83
2016 Yılı yeniden değerleme oranı %5,58
2015 Yılı yeniden değerleme oranı %10,11
2014 Yılı yeniden değerleme oranı %3,93
2013 Yılı yeniden değerleme oranı %7,80
2012 Yılı yeniden değerleme oranı %10.26
2011 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387) %7,7
2010 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387) %2,2
2009 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387) %12
2008 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 387) %12
2007 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 377) %7,2
2006 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 363) %7,8
2005 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 353) %9,8
2004 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 341) %11,2
2003 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 325) %28,5
2002 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 310) %59
2001 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 301) %53,2
2000 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No: 288) 556

 

8/12/2021 tarihli ve 4892 sayılı Cumhurbaşkanı kararına göre;

MADDE 1- 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı motorlu taşıtlar vergisi kanununun 5. maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6. madddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8. maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir.

 

2020 yılı yeniden değerleme oranı:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir. (Resmi gazete, Sayı: 30987)


<< Pratik bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2024 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama