ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

 

2017 Özel İletişim Vergisi Tutarı:

Söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2017 tarihinden itibaren 47,00 TL olarak uygulanacaktır.

 

2016 Özel İletişim Vergisi Tutarı:

Söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2015 tarihinden itibaren 46,00 TL olarak uygulanacaktır.


>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


2015 Özel İletişim Vergisi Tutarı:

Söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2015 tarihinden itibaren 44,00 TL olarak uygulanacaktır.

 

 

2014 Özel İletişim Vergisi Tutarı:

Söz konusu maktu vergi tutarı 01/01/2014 tarihinde itibaren 40,00 TL olarak uygulanacaktır.

 

 

2013 Özel İletişim Vergisi Tutarı:

Söz konusu maktu vergi tutarı 01/01/2013 tarihinde itibaren 39,00 TL olarak uygulanacaktır.

 

 

2012 Özel İletişim Vergisi Tutarı:

Söz konusu maktu vergi tutarı 01/01/2012 tarihinden itibaren 37,00 TL olarak uygulanacaktır.

 

 

2011 Özel İletişim Vergisi Tutarı:

Söz konusu maktu vergi tutarı 01/01/2011 tarihinden itibaren 34,00 TL olarak uygulanacaktır.

 

 

2010 Özel İletişim Vergisi Tutarı:

Söz konusu maktu vergi tutarı 01/01/2010 tarihinden itibaren 31,78 TL olarak uygulanacaktır.

 

 


<< Pratik bilgiler >>
facebooktwitter+googleyoutube