muhasebe
muhasebe dersleri

DEĞERLİ KAĞITLAR ÜCRETLERİ

2020 Yılı Değerli Kağıtlar Ücretleri:

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

REKLAM

Değerli Kâğıdın Cinsi    Bedel (TL)
1 Noter kâğıtları:
a) Noter kâğıdı 16,50
b) Beyanname 16,50
c) Protesto, vekâletname, re’sen senet 33,00
2 Pasaportlar 160,00
3 İkamet İzni 110,00
4 a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25,00
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25,00
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 50,00
5 Aile cüzdanları 140,00
6 Sürücü belgeleri 200,00
7 Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200,00
8 Motorlu araç tescil belgesi 180,00
9 İş makinesi tescil belgesi 150,00
10 Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 10,00
11 Mavi Kart 14,00
12 Yabancı çalışma izni belgesi 110,00
13 Çalışma izni muafiyeti belgesi 110,00

 

2018 Yılı Değerli Kağıtlar Ücretleri:

Değerli Kâğıdın Cinsi    Bedel (TL)
1 Noter kâğıtları:
a) Noter kâğıdı 11,00
b) Beyanname 11,00
c) Protesto, vekâletname, re’sen senet 22,00
2 Pasaportlar 108,00
3 İkamet İzni 72,00
4 a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00
5 Aile cüzdanları 98,50
6 Sürücü belgeleri 134,00
7 Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134,00
8 Motorlu araç tescil belgesi 120,00
9 İş makinesi tescil belgesi 100,00
10 Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 6,50
11 Mavi Kart 10,00
12 Yabancı çalışma izni belgesi 72,00
13 Çalışma izni muafiyeti belgesi 72,00

 

2017 Yılı Değerli Kağıtlar Ücretleri:

Değerli Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

9,50

b) Beyanname

9,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

19,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

94,00

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

63,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

16,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

 

kimlik kartı

16,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

32,00

7 - Aile cüzdanları

86,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

117,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

117,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

117,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

85,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

85,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00

17 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00


<< Pratik bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2020 pratik bilgiler
2020 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama