muhasebe
muhasebe dersleri

DEĞERLİ KAĞITLAR ÜCRETLERİ

enflasyon oranları 2022 Yılı Değerli Kağıtlar Ücretleri:

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

REKLAM

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                           Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı                                                                                             25,00

b) Beyanname                                                                                              25,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                          50,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar                                                                                          225,00

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016-6735/27 md.)                                   160,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında

doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                           37,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen 

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı                                                          37,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                                           75,00

7 - Aile cüzdanları                                                                                    200,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri                                                                                  280,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                               280,00

11 - (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul: 

1/2/2018-7072/34 md.)

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                250,00

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                  210,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                  15,00

15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)                                                20,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi                                                            160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

17-  Çalışma izni muafiyeti belgesi                                                         160,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)


<< Pratik bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama