muhasebe
muhasebe dersleri

DEĞERLİ KAĞITLAR ÜCRETLERİ

enflasyon oranları 2023 Yılı Değerli Kağıtlar Ücretleri:

MADDE 3- (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

REKLAM

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                           Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

a) Noter kağıdı                                                                                                          55,00

b) Beyanname                                                                                                           55,00

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                                     110,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 - Pasaportlar                                                                                                       501,00

4 - İkamet İzni (Değişik:28/7/2016-6735/27 md.)                                               356,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

a) Kanuni bildirim süresi dışında                                                                         83,00

doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen                                                                      83,00

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen                                                                            166,00

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

7 - Aile cüzdanları                                                                                                 445,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 - Sürücü belgeleri                                                                                               624,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                            624,00

11 - (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul:

1/2/2018-7072/34 md.)

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                                                             557,00

13 - İş makinesi tescil belgesi                                                                               468,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                                                               33,00

15 - Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)                                                             83,00

16 - Yabancı çalışma izni belgesi                                                                         356,00

(Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

17-  Çalışma izni muafiyeti belgesi                                                                      356,00


<< Pratik bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama