DEĞERLİ KAĞITLAR ÜCRETLERİ

2018 Yılı Değerli Kağıtlar Ücretleri:

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kâğıdın Cinsi    Bedel (TL)
1 Noter kâğıtları:
a) Noter kâğıdı 11,00
b) Beyanname 11,00
c) Protesto, vekâletname, re’sen senet 22,00
2 Pasaportlar 108,00
3 İkamet İzni 72,00
4 a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00
5 Aile cüzdanları 98,50
6 Sürücü belgeleri 134,00
7 Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134,00
8 Motorlu araç tescil belgesi 120,00
9 İş makinesi tescil belgesi 100,00
10 Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 6,50
11 Mavi Kart 10,00
12 Yabancı çalışma izni belgesi 72,00
13 Çalışma izni muafiyeti belgesi 72,00

>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


2017 Yılı Değerli Kağıtlar Ücretleri:

 

Değerli Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

9,50

b) Beyanname

9,50

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

19,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

94,00

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

63,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

16,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

 

kimlik kartı

16,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

32,00

7 - Aile cüzdanları

86,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

117,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

117,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

117,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

85,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

85,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00

17 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)

63,00

 

2016 Yılı Değerli Kağıtlar Ücretleri:

Değerli Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

a) Noter kağıdı

8,80

b) Beyanname

8,80

c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

17,60

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

87,50

4 - Yabancılar için ikamet tezkereleri

58,50

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 - Nüfus cüzdanları

8,00

7 - Aile cüzdanları

80,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

108,50

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

108,50

11 - Motorlu araç trafik belgesi

108,50

12 - Motorlu araç tescil belgesi

81,50

13 - İş makinesi tescil belgesi

81,50

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,00

 

2015 Yılı:

Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Değerli Kağıdın Cinsi 

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :  
a) Noter kağıdı
8,30
b) Beyanname
8,30
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
16,60
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar
82,50
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri
55,00
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 - Nüfus cüzdanları
7,50
7 - Aile cüzdanları
75,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 - Sürücü belgeleri
102,00
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
102,00
11 - Motorlu araç trafik belgesi
102,00
12 - Motorlu araç tescil belgesi
76,50
13 - İş makinesi tescil belgesi
76,50
14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)
5,25
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)
7,50

 

2014 Yılı: Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Değerli Kağıdın Cinsi 

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :  
a) Noter kağıdı
7,55
b) Beyanname
7,55
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
15,10
2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
3 – Pasaportlar
75,00
4-Yabancılar için ikamet tezkereleri
206,00
5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
6 - Nüfus cüzdanları
6,75
7 - Aile cüzdanları
69,00
8 -(Mülga:30/12/2004-5281/14.md)  
9 - Sürücü belgeleri
92,50
10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
92,50
11 - Motorlu araç trafik belgesi
92,50
12 - Motorlu araç tescil belgesi
69,50
13 - İş makinesi tescil belgesi
69,50
14 - Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)
4,75
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)
6,75

<< Pratik bilgiler >>

facebooktwitter+googleyoutube