muhasebe
muhasebe dersleri

BEYANNEMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No.lu Genel Tebliğinde;

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, aktif toplamı ve net satışlar toplamı belirli haddi aşmayanlar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

Beyannamelerini imzalatmak zorunda olan mükellefler, 2019 yılına ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini, muhtasar beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak zorundadırlar.

REKLAM

Bu hadlerden herhangi birini aşanlar beyanname imzalatmak zorunda değildirler. Ancak, bu mükellefler isterlerse YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler.

2019 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar:

- Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 2018 yılı aktif toplamı 9.913.000 TL'yi ve net satışlar toplamı 19.820.000 TL'yi aşmayanlar.

 

 

2018 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar:

- Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 2017 yılı aktif toplamı 8.012.000 TL'yi ve net satışlar toplamı 16.019.000 TL'yi aşmayanlar.

 

 

2017 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar:

- Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 2016 yılı aktif toplamı 6.999.000 TL'yi ve net satışlar toplamı 13.994.000 TL'yi aşmayanlar.

 

 

2013 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar:

- Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 2012 yılı aktif toplamı 5.580.000 TL'yi ve net satışlar toplamı 11.156.000 TL'yi aşmayanlar.

2013 Yılında Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar:

- Noterler,

- Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler,

- 2012 Yılı Satış veya Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler,

- Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı: 130.000 TL

- II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Faaliyetinde Bulunanlardan Satışları Tutarı: 186.000 TL

- II.Sınıf Tacirlerden Alım-Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı: 94.000 TL

- Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı: 186.000 TL


<< Pratik bilgiler >>

hesap planı
Ayrıntılı Hesap Planı
2022 pratik bilgiler
2022 Pratik Bilgiler
muhasebe video eğitimi
Muhasebe Video Eğitimi
muhasebe haberleri
Güncel Haberler
REKLAM

muhasebe soruları
Muhasebe Soruları
muhasebe öğretmeni
Muhasebe Öğretmeni
enflasyon oranları
Enflasyon Oranları
kdv hesaplama
KDV Hesaplama