ASGARİ ÜCRETLER

yeni asgari ücret 2019 yılı asgari ücretleri:

 

2018 yılı asgari ücretleri:

Resmi Gazete, 30 Aralık 2017, Karar Tarih: 29/12/2017, Karar No: 2017/1, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

İşçinin bir günlük asgari ücreti, 01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere 67,65 (altmışyedilira altmışbeşkuruş) Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

01.01.2018 - 31.12.2018
Asgari Ücret 2.029,5 (Brüt) - 1.603,12 (Net)

 

yeni asgari ücret 2018 yılı Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2018 – 31.12.2018):

01.01.2018 – 31.12.2018
Brüt Ücret 2.029,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 284,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 20,30 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.725,07 TL
Gelir Vergisi 258,76 TL
Damga Vergisi 15,40 TL
Kesintiler Toplamı 578,59 TL
Net Ücret 1.450,91 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 152,21 TL
Net Ele Geçen Ücret 1.603,12 TL

Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)
>> Amortisman
>> Anonim Şirketler
>> Asgari Geçim İndirimli Bordro
>> Asgari Ücret - AGİ
>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
>> Ay Sonu KDV Tahakkuku
>> Aylık Ücret Bordrosu
>> Bilanço
>> Bilanço Örneği
>> Bilançonun Düzenlenmesi
>> Büyük Defter
>> Çözümlü Monografi Örneği
>> Defter Tutma Sorumluluğu
>> Döviz İşlemleri Muhasebe
>> E-Bildirge
>> Enflasyon
>> Envanter İşlemleri
>> ETA SQL Programı Kurulumu
>> Fatura
>> FİFO Yöntemi
>> Geçici Vergi Beyannamesi
>> Gelir Tablosu
>> Gider Dağıtımı ve Tablosu
>> Girişimci (Müteşebbis)
>> İhbar Tazminatı
>> İşletme Defteri Kayıtları
>> KDV Beyannamesi Düzenleme
>> KDV Hesaplama
>> Kıdem Tazminatı
>> Kooperatiflerin Kuruluşu
>> Maliyet Muhasebesi Hesapları
>> Mikro Programı Kurulumu
>> Mizan
>> Muhasebe Fişleri
>> Muhasebe Denetimi
>> Muhasebenin Tanımı
>> Muhasebenin Temel Kavramları
>> Muhtasar Beyanname
>> Resmi Yazılar
>> Sürekli Aralıklı Envanter
>> Şirket Kuruluş İşlemleri
>> Tek Düzen Hesap Planı
>> Ticari İşletme ve Tacir
>> Ücret Bordrosu Düzenleme
>> Ücret Bordrosu Muhasebe Kayıtları
>> Vergi Levhası
>> Yevmiye Defteri
>> Yönetimin Anlamı
>> Yüzde Hesaplama


2017 yılı asgari ücretleri:

01.01.2017 - 31.12.2017
Asgari Ücret 1.777,5 (Brüt) - 1.404,06 (Net)

2017 yılı Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2017 – 31.12.2017):

01.01.2017 – 31.12.2017
Brüt Ücret 1.777,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 248,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 17,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.510,88 TL
Gelir Vergisi 226,63 TL
Damga Vergisi 13,49 TL
Kesintiler Toplamı 506,75 TL
Net Ücret 1.270,75 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 133,31 TL
Net Ele Geçen Ücret 1.404,06 TL

 

 

2016 yılı asgari ücretleri:

01.01.2016 - 30.06.2016 (Ocak) 01.07.2016 - 31.12.2016 (Temmuz)
Asgari Ücret 1.647 (Brüt) - 1.300,99 (Net) 1.647 (Brüt) - 1.300,99 (Net)

Asgari Ücret ve Yasal Kesintileri (01.01.2016 – 31.12.2016):

01.01.2016 – 31.12.2016
Brüt Ücret 1.647 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 230,58 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 16,47 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.399,95 TL
Gelir Vergisi 209,99 TL
Damga Vergisi 12,5 TL
Kesintiler Toplamı 469,54 TL
Net Ücret 1.177,46 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 123,53 TL
Net Ele Geçen Ücret 1.300,99 TL

 

2015 yılı asgari ücretleri:

01.01.2015 - 30.06.2015 (Ocak) 01.07.2015 - 31.12.2015 (Temmuz)
Asgari Ücret 1.201,5 (Brüt) - 949,07 (Net) 1.273,5 (Brüt) – 1.000,55 (Net)

İlk 6 Ay Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.01.2015 – 30.06.2015) (Ocak):

01.01.2015 – 30.06.2015
Brüt Ücret 1.201,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 168,21 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 12,02 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.021,28 TL
Gelir Vergisi 153,19 TL
Damga Vergisi 9,12 TL
Kesintiler Toplamı 342,54 TL
Net Ücret 858,96 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 90,11 TL
Net Ele Geçen Ücret 949,07 TL

İkinci 6 Ay Asgari Ücreti ve Yasal Kesintileri (01.07.2015 – 31.12.2015) (Temmuz):

01.07.2015 – 31.12.2015
Brüt Ücret 1.273,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 178,29 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 12,74 TL
Gelir Vergisi Matrahı 1.082,48 TL
Gelir Vergisi 162,37 TL
Damga Vergisi 9,67 TL
Kesintiler Toplamı 363,06 TL
Net Ücret 910,44 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 90,11 TL
Net Ele Geçen Ücret 1.000,55 TL

 

 

2014 yılı asgari ücretleri:

01.01.2014 - 30.06.2014 (Ocak) 01.07.2014 - 31.12.2014 (Temmuz)
Asgari Ücret 1.071 (Brüt) - 846 (Net) 1.134 (Brüt) - 891,04 (Net)

01.01.2014 - 30.06.2014 (Ocak)  
Brüt Ücret 1.071 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 149,94 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 10,71 TL
Gelir Vergisi Matrahı 910,35 TL
Gelir Vergisi 136,55 TL
Damga Vergisi * 8,13 TL
Kesintiler Toplamı 305,33 TL
Net Ücret 765,67 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 80,33 TL
Net Ele Geçen Ücret 846 TL

01.07.2014 - 31.12.2014 (Temmuz)  
Brüt Ücret 1.134 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 158,76 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 11,34 TL
Gelir Vergisi Matrahı 963,9 TL
Gelir Vergisi 144,59 TL
Damga Vergisi 8,61 TL
Kesintiler Toplamı 323,29 TL
Net Ücret 810,71 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 80,33 TL
Net Ele Geçen Ücret 891,04 TL

 

2013 yılı asgari ücretleri:

Asgari Ücret 01.01.2013 - 30.06.2013 (Ocak) 01.07.2013 - 31.12.2013 (Temmuz)
16 Yaşından Büyükler 978,60 (Brüt) -773,01 (Net) 1021,50 (Brüt) - 803,68 (Net)
16 Yaşından Küçükler 839,10 (Brüt) - 673,28 (Net) 877,50 (Brüt) - 700,73 (Net)

01.01.2013 - 30.06.2013 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 978,60 TL 839,10 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 137,00 TL 117,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 9,79 TL 8,39 TL
Gelir Vergisi Matrahı 831,81 TL 713,24 TL
Gelir Vergisi 124,77 TL 106,99 TL
Damga Vergisi 7,43 TL 6,37 TL
Kesintiler Toplamı 278,99 TL 239,22 TL
Net Ücret 699,61 TL 599,88 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 73,40 TL 73,40 TL
Net ELe Geçen Ücret 773,01 TL 673,28 TL

01.07.2013 - 31.12.2013 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 1021,50 TL 877,50 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 143,01 TL 122,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 10,22 TL 8,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 868,28 TL 745,88 TL
Gelir Vergisi 130,24 TL 111,88 TL
Damga Vergisi 7,75 TL 6,66 TL
Kesintiler Toplamı 291,22 TL 250,17 TL
Net Ücret 730,28 TL 627,33 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 73,40 TL 73,40 TL
Net Ele Geçen Ücret 803,68 TL 700,73 TL

 

2012 yılı asgari ücretleri:

Asgari Ücret 01.01.2012 - 30.06.2012 (Ocak) 01.07.2012 - 31.12.2012 (Temmuz)
16 Yaşından Büyükler 886,50 (Brüt) - 701,14 (Net) 940,50 (Brüt) - 739,80 (Net)
16 Yaşından Küçükler 760,50 (Brüt) - 610,94 (Net) 805,50 (Brüt) - 643,15 (Net)

01.01.2012 - 30.06.2012 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 886,5 TL 760,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 124,11 TL 106,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 8,87 TL 7,61 TL
Gelir Vergisi Matrahı 753,52 TL 646,42 TL
Gelir Vergisi 113,03 TL 96,96 TL
Damga Vergisi 5,85 TL 5,02 TL
Kesintiler Toplamı 251,86 TL 216,06 TL
Net Ücret 634,64 TL 544,44 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 66,49 TL 66,49 TL
Net Ele Geçen Ücret 701,13 TL 610,93 TL

01.07.2012 - 31.12.2012 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 940,5 TL 805,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 131,67 TL 112,77 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 9,41 TL 8,06 TL
Gelir Vergisi Matrahı 799,42 TL 684,67 TL
Gelir Vergisi 119,91 TL 102,70 TL
Damga Vergisi 6,21 TL 5,32 TL
Kesintiler Toplamı 267,20 TL 228,85 TL
Net Ücret 673,30 TL 576,65 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 66,49 TL 66,49 TL
Net ELe Geçen Ücret 739,79 TL 643,14 TL

 

2011 yılı asgari ücretleri:

Asgari Ücret 01.01.2011 - 30.06.2011 01.07.2011 - 31.12.2011
16 Yaşından Büyükler 796,50 (Brüt) - 629,95 (Net) 837 (Brüt) - 658,95 (Net)
16 Yaşından Küçükler 679,50 (Brüt) - 546,19 (Net) 715,50 (Brüt) - 571,97 (Net)

01.01.2011 - 30.06.2011 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 796,5 TL 679,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 111,51 TL 95,13 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss.

7,97 TL

6,80 TL
Gelir Vergisi Matrahı 677,03 TL 577,58 TL
Gelir Vergisi 101,55 TL 86,64 TL
Damga Vergisi 5,26 TL 4,48 TL
Kesintiler Toplamı 226,29 TL 193,05 TL
Net Ücret 570,21 TL 486,45 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 59,74 TL 59,74 TL
Net ELe Geçen Ücret 629,95 TL 546,19 TL

01.07.2011 - 31.12.2011 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 837 TL 715,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 117,18 TL 100,17 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 8,37 TL 7,16 TL
Gelir Vergisi Matrahı 711,45 TL 608,18 TL
Gelir Vergisi 106,72 TL 91,23 TL
Damga Vergisi 5,52 TL 4,72 TL
Kesintiler Toplamı 237,79 TL 203,27 TL
Net Ücret 599,21 TL 512,23 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 59,74 TL 59,74 TL
Net ELe Geçen Ücret 658,95 TL 571,97 TL

 

2010 yılı asgari ücretleri:

Asgari Ücret 01.01.2010 - 30.06.2010 01.07.2010 - 31.12.2010
16 Yaşından Büyükler 729 TL 760,50 TL
16 Yaşından Küçükler 621 TL 648 TL
16 Yaşından Büyük Çıraklar ve Stajyer Öğrenciler 243 TL 253,50 TL
16 Yaşından Küçük Çıraklar ve Stajyer Öğrenciler 207 TL 216 TL

01.01.2010 - 30.06.2010 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 729 TL 621 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 102,06 TL 86,94 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 7,29 TL 6,21 TL
Gelir Vergisi Matrahı 619,65 TL 527,85 TL
Gelir Vergisi 92,95 TL 79,18 TL
Damga Vergisi 4,81 TL 4,10 TL
Kesintiler Toplamı 208,11 TL 176,43 TL
Net Ücret 521,89 TL 444,57 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 54,68 TL 54,68 TL
Net ELe Geçen Ücret 576,57 TL 499,25 TL

01.07.2010 - 31.12.2010 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 760.50 TL 648 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 106,47 TL 90,72 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 7,6 TL 6,48 TL
Gelir Vergisi Matrahı 646,43 TL 550,8 TL
Gelir Vergisi 96,96 TL 82,62 TL
Damga Vergisi 5,02 TL 4,28 TL
Kesintiler Toplamı 216,06 TL 184,10 TL
Net Ücret 544,44 TL 463,90 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 54,68 TL 54,68 TL
Net ELe Geçen Ücret 599,12 TL 518,58 TL

 

2009 yılı asgari ücretleri:

Asgari Ücret 01.01.2009 - 30.06.2009 01.07.2009 - 31.12.2009
16 Yaşından Büyükler 666 TL 693 TL
16 Yaşından Küçükler 567 TL 589,50 TL
16 Yaşından Büyük Çıraklar ve Stajyer Öğrenciler 222 TL 231 TL
16 Yaşından Küçük Çıraklar ve Stajyer Öğrenciler 189 TL 196,50 TL

01.01.2009 - 30.06.2009 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 666 TL 567 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 93,24 TL 79,38 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 6,66 TL 5,67 TL
Gelir Vergisi Matrahı 566,1 TL 481,95 TL
Gelir Vergisi 84,91 TL 72,29 TL
Damga Vergisi 3,99 TL 3,40 TL
Kesintiler Toplamı 188,81 TL 160,74 TL
Net Ücret 477,18 TL 406,26 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 49,95 TL 49,95 TL
Net ELe Geçen Ücret 527,13 TL 456,21 TL

01.07.2009 - 31.12.2009 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 693 TL 589,50 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 97,02 TL 82,53 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 6,93 TL 5,89 TL
Gelir Vergisi Matrahı 589,05 TL 501,07 TL
Gelir Vergisi 88,35 TL 75,16 TL
Damga Vergisi 4,15 TL 3,53 TL
Kesintiler Toplamı 196,46 TL 167,12 TL
Net Ücret 496,53 TL 422,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 49,95 TL 49,95 TL
Net ELe Geçen Ücret 546,48 TL 472,33 TL

 

Tutarlar Resmi Gazeteden alınmıştır. Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.

<< Pratik bilgiler >>
facebooktwitter+googleyoutube